Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNgô, Thị Dạ Thảo-
dc.date.accessioned2019-09-11T03:58:17Z-
dc.date.available2019-09-11T03:58:17Z-
dc.date.issued2019-04-26-
dc.identifier.citation1. Thomas, S. & Johnson, S. (2003). English Through Football. London, Collins. 2. Thiết kế bài giảng tiếng Anh lớp 11, DC: tác giả (2006). , NXB Giáo dục. 3. William, A., Baillie-Grohman, F., & Baillie-Grohman, N. (1909). The Master of Game. London, Chatto & Windus. 4. Vấn nạn nghệ thuật trong giảng trình cội nguồn tác phẩm nghệ thuật của Martin Heidegger. (n.d.). Truy xuất từ http://triethoc.edu.v/vi/chuyen-de-triet-hoc/sieu-hinh-hoc/tro-choi-ngon-ngutrongwittgenstein-va-luan-de-ngon-ngu-la-ngoi-nha-cua-ton-tai-cua-martin-heidegger 551.html. 5. Wright, A., Bucky, M. (1986). Games for Language Learning. Cambridge University.vi
dc.identifier.isbn978-604-9805-71-4-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67166-
dc.description.abstractBài viết này giới thiệu một số trò chơi ngôn ngữ có thể lồng ghép trong tiết học tiếng Anh nhằm tạo hứng thú trong giờ học và nâng cao chất lượng dạy và học. Sử dụng phương pháp kiểm chứng t-test, tác giả tiến hành khảo sát qua bài làm kiểm tra một tiết đối với các học sinh khối 11 tại trường THPT Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Tây Ninh. Kết quả nghiên cứu khẳng định tầm quan trọng của việc lồng ghép trò chơi ngôn ngữ trong viêc dạy và học tiếng Anh, và những trò chơi này tạo bầu không khí học tập vui vẻ, làm cho tiết học sinh động hơn. Từ đó, học sinh cảm thấy thích thú hơn trong giờ học tiếng Anh và học tập hiệu quả hơn. This article explains the ways to insert language games in teaching English at high schools in Tây Ninh province; thereby the students can be interested in their lesson. Using t-test method, the writer carried out the survey through the one period test for grade 11 students at Nguyen Dinh Chieu high school. The result shows the importance of language games in teaching and learning English, which creates a cheerful learning atmosphere and lessons become more interesting. Therefore, students can find English lessons more exciting and they can study more effectively.vi
dc.description.sponsorshipULISvi
dc.language.isovivi
dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
dc.subjectTrò chơi ngôn ngữvi
dc.subjectPhương pháp kiểm chứng t-testvi
dc.subjectTiếng Anhvi
dc.subjectKhông khí học tậpvi
dc.titleLỒNG GHÉP TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ TRONG TIẾT HỌC TIẾNG ANH NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌCvi
dc.typeThesisvi
dc.contributor.conferenceNGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAMvi
dc.contributor.schoolTrường THPT Nguyễn Đình Chiểu, Dương Minh Châu, Tây Ninhvi
dc.description.generalnoteLanguage games, T-test method, English, learning atmosphere, effective.vi
Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • NGÔ THỊ DẠ THẢO.pdf
  • Size : 4,26 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNgô, Thị Dạ Thảo-
  dc.date.accessioned2019-09-11T03:58:17Z-
  dc.date.available2019-09-11T03:58:17Z-
  dc.date.issued2019-04-26-
  dc.identifier.citation1. Thomas, S. & Johnson, S. (2003). English Through Football. London, Collins. 2. Thiết kế bài giảng tiếng Anh lớp 11, DC: tác giả (2006). , NXB Giáo dục. 3. William, A., Baillie-Grohman, F., & Baillie-Grohman, N. (1909). The Master of Game. London, Chatto & Windus. 4. Vấn nạn nghệ thuật trong giảng trình cội nguồn tác phẩm nghệ thuật của Martin Heidegger. (n.d.). Truy xuất từ http://triethoc.edu.v/vi/chuyen-de-triet-hoc/sieu-hinh-hoc/tro-choi-ngon-ngutrongwittgenstein-va-luan-de-ngon-ngu-la-ngoi-nha-cua-ton-tai-cua-martin-heidegger 551.html. 5. Wright, A., Bucky, M. (1986). Games for Language Learning. Cambridge University.vi
  dc.identifier.isbn978-604-9805-71-4-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67166-
  dc.description.abstractBài viết này giới thiệu một số trò chơi ngôn ngữ có thể lồng ghép trong tiết học tiếng Anh nhằm tạo hứng thú trong giờ học và nâng cao chất lượng dạy và học. Sử dụng phương pháp kiểm chứng t-test, tác giả tiến hành khảo sát qua bài làm kiểm tra một tiết đối với các học sinh khối 11 tại trường THPT Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Tây Ninh. Kết quả nghiên cứu khẳng định tầm quan trọng của việc lồng ghép trò chơi ngôn ngữ trong viêc dạy và học tiếng Anh, và những trò chơi này tạo bầu không khí học tập vui vẻ, làm cho tiết học sinh động hơn. Từ đó, học sinh cảm thấy thích thú hơn trong giờ học tiếng Anh và học tập hiệu quả hơn. This article explains the ways to insert language games in teaching English at high schools in Tây Ninh province; thereby the students can be interested in their lesson. Using t-test method, the writer carried out the survey through the one period test for grade 11 students at Nguyen Dinh Chieu high school. The result shows the importance of language games in teaching and learning English, which creates a cheerful learning atmosphere and lessons become more interesting. Therefore, students can find English lessons more exciting and they can study more effectively.vi
  dc.description.sponsorshipULISvi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
  dc.subjectTrò chơi ngôn ngữvi
  dc.subjectPhương pháp kiểm chứng t-testvi
  dc.subjectTiếng Anhvi
  dc.subjectKhông khí học tậpvi
  dc.titleLỒNG GHÉP TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ TRONG TIẾT HỌC TIẾNG ANH NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌCvi
  dc.typeThesisvi
  dc.contributor.conferenceNGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAMvi
  dc.contributor.schoolTrường THPT Nguyễn Đình Chiểu, Dương Minh Châu, Tây Ninhvi
  dc.description.generalnoteLanguage games, T-test method, English, learning atmosphere, effective.vi
  Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • NGÔ THỊ DẠ THẢO.pdf
  • Size : 4,26 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :