Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHồ, Thị Bảo Vân-
dc.date.accessioned2019-09-11T11:21:06Z-
dc.date.available2019-09-11T11:21:06Z-
dc.date.issued2019-04-26-
dc.identifier.citation1. Busch, Albert / Stenschke, Oliver (2008), Germanistische Linguistik. Eine Einführung, tái bản lần thứ 2, Gunter Narr, Tübingen. 2. Brandt, Patrick / Dietrich, Rolf-Albert / Schön, Georg (2006), Sprachwissenschaft, tái bản lần thứ 2, Böhlau, Köln. 3. Duden (2006), Duden Band 4 – Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch, tái bản lần thứ 7, Bibliographisches Institut, Mannheim. 4. Fandrych, Christian / Thurmair, Maria (2018), Grammatik im Fach Deustch alss Fremd- und Zweitsprache. Grundlagen und Vermittlung, Erich Schmidt, Berlin. 5. Graefen, Gabriele / Liedke, Martina (2012), Germanistische Sprachwissenschaft. Deutsch als Erst-, Zweitoder Fremdsprache, tái bản lần thứ 2, A. Francke, Tübingen & Basel. 6. Heringer, Hans Jürgen (2001), Lesen-lehren-lernen: Eine rezeptive Grammatik des Deutschen, tái bản lần thứ 2, Niemeyer, Tübingen.vi
dc.identifier.isbn978-604-9805-71-4-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67176-
dc.description.abstractLà một ngôn ngữ hòa kết mạnh của hệ Ấn-Âu, tiếng Đức có một hệ thống cú pháp khác biệt ở nhiều mặt so với tiếng Việt và cả tiếng Anh, dẫn tới nhiều trở ngại cho người học tiếng Đức tại Việt Nam với tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ và tiếng Anh là ngoại ngữ thứ nhất (đối với phần lớn người học). Một trong những yếu tố gây khó khăn lớn nhất chính là cụm danh từ – một loại cụm từ có cấu trúc phức tạp nhưng được dùng phổ biến trong văn phong hàn lâm và văn học, và thường dẫn tới khó khăn trong việc đọc hiểu cũng như viết đối với người học khi tiếp xúc với các loại văn bản bậc cao này. Bài viết khái quát sơ lược về cấu trúc của cụm danh từ trong tiếng Đức, cũng như nêu ra các vấn đề có thể gặp phải khi đọc hiểu cụm danh từ, để phần nào giúp người học tiếng Đức có thể nhận diện các vấn đề này khi đọc hiểu, cũng như tránh rơi vào những trường hợp dễ gây hiểu nhầm này khi tạo văn bản. As a strongly inflected language of the Indo-European family, the German language has a widely different syntax in comparison to both Vietnamese and English, which puts vietnamese German learners (whose mother tongue is Vietnamese and first foreign language chiefly English), at a disadvantage. One of the most problematic aspects of German syntax is the nominal phrase – a type of phrase with highly complicated structure but widely used and recommended in academic and literature writing styles. Exposure to such texts at high level of German competency often leaves learners confused due to the structural complexity of nominal phrases. This paper wants to therefore provide learners of the German language with an overview of the nominal phrase in regards to its structure, as well as an insight on misunderstandings that often arise upon reception of a nominal phrase, and how to avoid producing nominal phrases that could be misunderstood.vi
dc.description.sponsorshipULISvi
dc.language.isovivi
dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
dc.subjectCú phápvi
dc.subjectNgữ phápvi
dc.subjectCụm từvi
dc.subjectCụm danh từvi
dc.subjectCấu tạo câuvi
dc.titleCỤM DANH TỪ VÀ CÁC VẤN ĐỀ TRONG VIỆC ĐỌC HIỂU CỤM DANH TỪ TIẾNG ĐỨCvi
dc.typeThesisvi
dc.contributor.conferenceNGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAMvi
dc.contributor.schoolTrường ĐHNN – ĐHQGHNvi
dc.description.generalnoteSyntax, grammar, phrase, nominal phrase, sentence structurevi
Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • HỒ THỊ BẢO VÂN.pdf
  • Size : 4,63 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorHồ, Thị Bảo Vân-
  dc.date.accessioned2019-09-11T11:21:06Z-
  dc.date.available2019-09-11T11:21:06Z-
  dc.date.issued2019-04-26-
  dc.identifier.citation1. Busch, Albert / Stenschke, Oliver (2008), Germanistische Linguistik. Eine Einführung, tái bản lần thứ 2, Gunter Narr, Tübingen. 2. Brandt, Patrick / Dietrich, Rolf-Albert / Schön, Georg (2006), Sprachwissenschaft, tái bản lần thứ 2, Böhlau, Köln. 3. Duden (2006), Duden Band 4 – Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch, tái bản lần thứ 7, Bibliographisches Institut, Mannheim. 4. Fandrych, Christian / Thurmair, Maria (2018), Grammatik im Fach Deustch alss Fremd- und Zweitsprache. Grundlagen und Vermittlung, Erich Schmidt, Berlin. 5. Graefen, Gabriele / Liedke, Martina (2012), Germanistische Sprachwissenschaft. Deutsch als Erst-, Zweitoder Fremdsprache, tái bản lần thứ 2, A. Francke, Tübingen & Basel. 6. Heringer, Hans Jürgen (2001), Lesen-lehren-lernen: Eine rezeptive Grammatik des Deutschen, tái bản lần thứ 2, Niemeyer, Tübingen.vi
  dc.identifier.isbn978-604-9805-71-4-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67176-
  dc.description.abstractLà một ngôn ngữ hòa kết mạnh của hệ Ấn-Âu, tiếng Đức có một hệ thống cú pháp khác biệt ở nhiều mặt so với tiếng Việt và cả tiếng Anh, dẫn tới nhiều trở ngại cho người học tiếng Đức tại Việt Nam với tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ và tiếng Anh là ngoại ngữ thứ nhất (đối với phần lớn người học). Một trong những yếu tố gây khó khăn lớn nhất chính là cụm danh từ – một loại cụm từ có cấu trúc phức tạp nhưng được dùng phổ biến trong văn phong hàn lâm và văn học, và thường dẫn tới khó khăn trong việc đọc hiểu cũng như viết đối với người học khi tiếp xúc với các loại văn bản bậc cao này. Bài viết khái quát sơ lược về cấu trúc của cụm danh từ trong tiếng Đức, cũng như nêu ra các vấn đề có thể gặp phải khi đọc hiểu cụm danh từ, để phần nào giúp người học tiếng Đức có thể nhận diện các vấn đề này khi đọc hiểu, cũng như tránh rơi vào những trường hợp dễ gây hiểu nhầm này khi tạo văn bản. As a strongly inflected language of the Indo-European family, the German language has a widely different syntax in comparison to both Vietnamese and English, which puts vietnamese German learners (whose mother tongue is Vietnamese and first foreign language chiefly English), at a disadvantage. One of the most problematic aspects of German syntax is the nominal phrase – a type of phrase with highly complicated structure but widely used and recommended in academic and literature writing styles. Exposure to such texts at high level of German competency often leaves learners confused due to the structural complexity of nominal phrases. This paper wants to therefore provide learners of the German language with an overview of the nominal phrase in regards to its structure, as well as an insight on misunderstandings that often arise upon reception of a nominal phrase, and how to avoid producing nominal phrases that could be misunderstood.vi
  dc.description.sponsorshipULISvi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
  dc.subjectCú phápvi
  dc.subjectNgữ phápvi
  dc.subjectCụm từvi
  dc.subjectCụm danh từvi
  dc.subjectCấu tạo câuvi
  dc.titleCỤM DANH TỪ VÀ CÁC VẤN ĐỀ TRONG VIỆC ĐỌC HIỂU CỤM DANH TỪ TIẾNG ĐỨCvi
  dc.typeThesisvi
  dc.contributor.conferenceNGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAMvi
  dc.contributor.schoolTrường ĐHNN – ĐHQGHNvi
  dc.description.generalnoteSyntax, grammar, phrase, nominal phrase, sentence structurevi
  Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • HỒ THỊ BẢO VÂN.pdf
  • Size : 4,63 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :