Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Khai Xuân-
dc.contributor.authorLã, Hạnh Ly-
dc.date.accessioned2019-09-11T15:08:35Z-
dc.date.available2019-09-11T15:08:35Z-
dc.date.issued2019-04-26-
dc.identifier.citation1. Nguyễn Phước Lộc (2015), Luận án sau Tiến sĩ “Đối chiếu so sánh 500 cặp từ Hán - Việt”. 2. La Văn Thanh (2009), Luận án Tiến sĩ ngôn ngữ học Nghiên cứu đặc điểm các tổ hợp song tiết Hán - Việt. 3. Trần Khai Xuân (2017), báo cáo tổng kết đề tài “Năng lực sử dụng tiếng Việt của sinh viên Hoa---- Thực trạng và giải pháp”, 2017. 4. 林明华 (1984),《汉越词初探》,东南亚研究资料. 5. 赵玉兰 (1998),《现代越语中的汉语借词》,东方研究.vi
dc.identifier.isbn978-604-9805-71-4-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67180-
dc.description.abstractTừ vựng là một đơn vị cấu thành nên ngôn ngữ. Học bất kỳ một ngôn ngữ nào cũng cần có một lượng từ vựng nhất định. Tiếng Trung và tiếng Việt mặc dù không cùng trong một ngữ hệ nhưng đều là loại hình ngôn ngữ đơn lập không có sự biến đổi hình thái của từ. Hơn nữa Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, núi sông liền một dải, vì vậy vấn đề giao lưu và tiếp xúc vay mượn ngôn ngữ đặc biệt là từ Hán Việt là không thể tránh khỏi. Trong bài tham luận này chúng tôi đề cập đến khái niệm, cấu tạo, các đặc điểm đặc thù của từ Hán Việt, khảo sát thực trạng sử dụng từ Hán Việt của sinh viên từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giúp cho người học tiếng Trung hiểu một cách nghiêm túc, toàn diện, có hệ thống và có trình tự từ Hán Việt, sử dụng chính xác khi dịch xuôi Trung – Việt cũng như khi dịch ngược Việt – Trung. Vocabulary is a unit of language. Learning any language requires a certain amount of vocabulary. Chinese and Vietnamese although not in the same language but all are single languages without changing the morphology of the word. Moreover, Vietnam and China are two neighboring countries, the river mountain is a band, so the issue of exchange and contact borrowed special language is Pinyin vocabulary is inevitable. In this presentation, we mention the concept, structure, specific characteristics of Han Viet vocabulary, survey the situation of using Sino-Vietnamese words of students and propose some solutions to help Chinese learners understand seriously, comprehensively, systematically and have Sino-Vietnamese word sequence, using it correctly when translating Central - Vietnamese as well as Vietnamese - Chinese decompilation.vi
dc.description.sponsorshipULISvi
dc.language.isovivi
dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
dc.subjectTừ Hán Việtvi
dc.subjectGiải phápvi
dc.subjectDịch từ vựngvi
dc.titleMỘT SỐ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO NĂNG LỰC DỊCH TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG DÀNH CHO SINH VIÊN (PHÂN TÍCH TRƯỜNG HỢP TỪ HÁN VIỆT)vi
dc.typeThesisvi
dc.contributor.conferenceNGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAMvi
dc.contributor.schoolTrường Đại học Sư phạm TP. HCMvi
dc.description.generalnoteSino-Vietnamese words, solutions, vocabulary translationvi
Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • TRẦN KHAI XUÂN, LÃ HẠNH LY.pdf
  • Size : 3,07 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorTrần, Khai Xuân-
  dc.contributor.authorLã, Hạnh Ly-
  dc.date.accessioned2019-09-11T15:08:35Z-
  dc.date.available2019-09-11T15:08:35Z-
  dc.date.issued2019-04-26-
  dc.identifier.citation1. Nguyễn Phước Lộc (2015), Luận án sau Tiến sĩ “Đối chiếu so sánh 500 cặp từ Hán - Việt”. 2. La Văn Thanh (2009), Luận án Tiến sĩ ngôn ngữ học Nghiên cứu đặc điểm các tổ hợp song tiết Hán - Việt. 3. Trần Khai Xuân (2017), báo cáo tổng kết đề tài “Năng lực sử dụng tiếng Việt của sinh viên Hoa---- Thực trạng và giải pháp”, 2017. 4. 林明华 (1984),《汉越词初探》,东南亚研究资料. 5. 赵玉兰 (1998),《现代越语中的汉语借词》,东方研究.vi
  dc.identifier.isbn978-604-9805-71-4-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67180-
  dc.description.abstractTừ vựng là một đơn vị cấu thành nên ngôn ngữ. Học bất kỳ một ngôn ngữ nào cũng cần có một lượng từ vựng nhất định. Tiếng Trung và tiếng Việt mặc dù không cùng trong một ngữ hệ nhưng đều là loại hình ngôn ngữ đơn lập không có sự biến đổi hình thái của từ. Hơn nữa Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, núi sông liền một dải, vì vậy vấn đề giao lưu và tiếp xúc vay mượn ngôn ngữ đặc biệt là từ Hán Việt là không thể tránh khỏi. Trong bài tham luận này chúng tôi đề cập đến khái niệm, cấu tạo, các đặc điểm đặc thù của từ Hán Việt, khảo sát thực trạng sử dụng từ Hán Việt của sinh viên từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giúp cho người học tiếng Trung hiểu một cách nghiêm túc, toàn diện, có hệ thống và có trình tự từ Hán Việt, sử dụng chính xác khi dịch xuôi Trung – Việt cũng như khi dịch ngược Việt – Trung. Vocabulary is a unit of language. Learning any language requires a certain amount of vocabulary. Chinese and Vietnamese although not in the same language but all are single languages without changing the morphology of the word. Moreover, Vietnam and China are two neighboring countries, the river mountain is a band, so the issue of exchange and contact borrowed special language is Pinyin vocabulary is inevitable. In this presentation, we mention the concept, structure, specific characteristics of Han Viet vocabulary, survey the situation of using Sino-Vietnamese words of students and propose some solutions to help Chinese learners understand seriously, comprehensively, systematically and have Sino-Vietnamese word sequence, using it correctly when translating Central - Vietnamese as well as Vietnamese - Chinese decompilation.vi
  dc.description.sponsorshipULISvi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
  dc.subjectTừ Hán Việtvi
  dc.subjectGiải phápvi
  dc.subjectDịch từ vựngvi
  dc.titleMỘT SỐ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO NĂNG LỰC DỊCH TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG DÀNH CHO SINH VIÊN (PHÂN TÍCH TRƯỜNG HỢP TỪ HÁN VIỆT)vi
  dc.typeThesisvi
  dc.contributor.conferenceNGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAMvi
  dc.contributor.schoolTrường Đại học Sư phạm TP. HCMvi
  dc.description.generalnoteSino-Vietnamese words, solutions, vocabulary translationvi
  Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • TRẦN KHAI XUÂN, LÃ HẠNH LY.pdf
  • Size : 3,07 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :