Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Xuyên-
dc.date.accessioned2019-09-11T15:14:04Z-
dc.date.available2019-09-11T15:14:04Z-
dc.date.issued2019-04-26-
dc.identifier.citation1. Ethel T., Maxine Chernoff, 2002, In the News, International Herald Tribune, McGraw-Hill, Singapore. 2. Kate Joyce, Newspaper Reading Activities, retrieved from https://www.londonschool.com/blog/ understanding-newspaper-language/. 3. Robert Hughes, 2002, On the record, International Herald Tribune, National Textbook Company, Singapore. 4. 2007, Understanding Newspaper Language, retrieved from https://www.teachingenglish.org.uk/article/ newspaper-reading-activities. 5. Newspaper Association of America Foundation, A Teacher’s Guide to Using Newspapers to Enhance Language Arts Skills, retrieved from http://www.readingrockets.org/article/teachers-guide-usingnewspapers-enhance-language-arts-skills.vi
dc.identifier.isbn978-604-9805-71-4-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67181-
dc.description.abstractBáo chí là nguồn tài kiến thức phong phú về tất cả các lĩnh vực như văn hóa, chính trị, giáo dục, thể thao…Do vậy, học phần “Đọc báo chí” là học phần bắt buộc với tất cả sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại HUFLIT. Tuy nhiên, hầu hết sinh viên đều thấy việc đọc và hiểu một bài báo tiếng Anh là rất khó. Trong bài nghiên cứu này, chúng tôi đã cố gắng tìm ra những trở ngại mà sinh viên gặp phải khi học môn “Đọc bá0 chí”. Việc khảo sát được tiến hành ở hai lớp học gồm 83 sinh viên. Kết quả thu được cho thấy khó khăn lớn nhất là sự hạn chế về từ vựng của sinh viên, văn phong báo chí tiếng Anh quá khác so với các bài đọc đã học, và chưa có nhiều hoạt động học tập xây dựng thói quen đọc báo chí cho sinh viên. Mục đích của bài viết này là đưa ra những đề xuất về nội dung và hoạt động giảng dạy nhằm nâng cao kĩ năng đọc hiểu báo tiếng Anh. Newspapers are the fruitful source of knowledge about culture, politics, education, etc. Therefore, the course “Press Reading Skills” is a compulsory one for sophomore students majoring in English at HCM University of Foreign Languages and Information Technology (HUFLIT). However, most students find understanding a newspaper article very tough. This study attempted to find out the problems faced by our students in reading English newspapers. The data was collected from 83 students of two classes who answered the questionnaire. The results reveal that the biggest difficulties of the learner are their lack of vocabulary and the newspapers’ writing style. Therefore, we give some suggestions of content and learning activities in the class to improve our students’ press reading skills.vi
dc.description.sponsorshipULISvi
dc.language.isovivi
dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
dc.subjectBáo chí/ kĩ năng đọc báo chívi
dc.subjectKhó khănvi
dc.subjectĐề xuấtvi
dc.subjectCải thiệnvi
dc.subjectHoạt động dạy và họcvi
dc.titleKĨ NĂNG ĐỌC BÁO CHÍ TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤTvi
dc.typeThesisvi
dc.contributor.conferenceNGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAMvi
dc.contributor.schoolTrường Đại học Ngoại ngữ & Tin học Tp. HCMvi
dc.description.generalnoteNewspaper/ press reading skills, difficulties, suggestions, learning/ teaching activitiesvi
Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • NGUYỄN THỊ XUYÊN.pdf
  • Size : 5,59 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Xuyên-
  dc.date.accessioned2019-09-11T15:14:04Z-
  dc.date.available2019-09-11T15:14:04Z-
  dc.date.issued2019-04-26-
  dc.identifier.citation1. Ethel T., Maxine Chernoff, 2002, In the News, International Herald Tribune, McGraw-Hill, Singapore. 2. Kate Joyce, Newspaper Reading Activities, retrieved from https://www.londonschool.com/blog/ understanding-newspaper-language/. 3. Robert Hughes, 2002, On the record, International Herald Tribune, National Textbook Company, Singapore. 4. 2007, Understanding Newspaper Language, retrieved from https://www.teachingenglish.org.uk/article/ newspaper-reading-activities. 5. Newspaper Association of America Foundation, A Teacher’s Guide to Using Newspapers to Enhance Language Arts Skills, retrieved from http://www.readingrockets.org/article/teachers-guide-usingnewspapers-enhance-language-arts-skills.vi
  dc.identifier.isbn978-604-9805-71-4-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67181-
  dc.description.abstractBáo chí là nguồn tài kiến thức phong phú về tất cả các lĩnh vực như văn hóa, chính trị, giáo dục, thể thao…Do vậy, học phần “Đọc báo chí” là học phần bắt buộc với tất cả sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại HUFLIT. Tuy nhiên, hầu hết sinh viên đều thấy việc đọc và hiểu một bài báo tiếng Anh là rất khó. Trong bài nghiên cứu này, chúng tôi đã cố gắng tìm ra những trở ngại mà sinh viên gặp phải khi học môn “Đọc bá0 chí”. Việc khảo sát được tiến hành ở hai lớp học gồm 83 sinh viên. Kết quả thu được cho thấy khó khăn lớn nhất là sự hạn chế về từ vựng của sinh viên, văn phong báo chí tiếng Anh quá khác so với các bài đọc đã học, và chưa có nhiều hoạt động học tập xây dựng thói quen đọc báo chí cho sinh viên. Mục đích của bài viết này là đưa ra những đề xuất về nội dung và hoạt động giảng dạy nhằm nâng cao kĩ năng đọc hiểu báo tiếng Anh. Newspapers are the fruitful source of knowledge about culture, politics, education, etc. Therefore, the course “Press Reading Skills” is a compulsory one for sophomore students majoring in English at HCM University of Foreign Languages and Information Technology (HUFLIT). However, most students find understanding a newspaper article very tough. This study attempted to find out the problems faced by our students in reading English newspapers. The data was collected from 83 students of two classes who answered the questionnaire. The results reveal that the biggest difficulties of the learner are their lack of vocabulary and the newspapers’ writing style. Therefore, we give some suggestions of content and learning activities in the class to improve our students’ press reading skills.vi
  dc.description.sponsorshipULISvi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
  dc.subjectBáo chí/ kĩ năng đọc báo chívi
  dc.subjectKhó khănvi
  dc.subjectĐề xuấtvi
  dc.subjectCải thiệnvi
  dc.subjectHoạt động dạy và họcvi
  dc.titleKĨ NĂNG ĐỌC BÁO CHÍ TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤTvi
  dc.typeThesisvi
  dc.contributor.conferenceNGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAMvi
  dc.contributor.schoolTrường Đại học Ngoại ngữ & Tin học Tp. HCMvi
  dc.description.generalnoteNewspaper/ press reading skills, difficulties, suggestions, learning/ teaching activitiesvi
  Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • NGUYỄN THỊ XUYÊN.pdf
  • Size : 5,59 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :