Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Nhân-
dc.date.accessioned2019-09-11T15:27:09Z-
dc.date.available2019-09-11T15:27:09Z-
dc.date.issued2019-04-26-
dc.identifier.citation1. Lê Nhân Đàm(2001), Từ điển chữ Viết tắt thông dụng, NXB Thế giới. 2. Lê Quang Thiêm(1989), Đối chiếu các ngôn ngữ, NXB Thế giới. 3. 袁辉、 阮显中(2002年), ≪现代汉语缩略语词典≫,语文出版社. 4. 凌远征(2000年), ≪现代汉语词语缩略≫,语文出版社.vi
dc.identifier.isbn978-604-9805-71-4-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67182-
dc.description.abstractTrong tiếng Trung, từ ngữ rút gọn là một hiện tượng ngôn ngữ rất phổ biến. Trong quá trình học và giảng dạy tiếng Hán, chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn khi lựa chọn giữa từ ngữ gốc và từ ngữ rút gọn. Chính vì vậy trong bài viết này chúng tôi tiến hành đi sâu tìm hiểu, so sánh điểm giống và khác nhau giữa từ ngữ gốc và từ ngữ rút gọn với mục đích giúp cho sinh viên vượt qua những trở ngại do từ ngữ rút gọn gây ra. The shortened words are the language phenomenon that is very popular form in chinese. In the process of learning and teaching Chinese, I myself encountered many difficulties when choosing between original words and shortened words. That’s why I choose this topic to go deeper, to compare the similarities and differences between the original words and the shortened words in order to help myself and students overcome obstacles caused by shortened words.vi
dc.description.sponsorshipULISvi
dc.language.isovivi
dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
dc.subjectTiếng Trungvi
dc.subjectTừ ngữ rút gọnvi
dc.subjectTừ ngữ gốcvi
dc.subjectKhác nhauvi
dc.titleSO SÁNH TỪ NGỮ RÚT GỌN VÀ TỪ NGỮ GỐC TRONG TIẾNG TRUNGvi
dc.typeThesisvi
dc.contributor.conferenceNGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAMvi
dc.contributor.schoolTrường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHNvi
dc.description.generalnoteChinese, The shortened words, the original words, differences.vi
Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • NGUYỄN THỊ HỒNG NHÂN.pdf
  • Size : 3,53 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Nhân-
  dc.date.accessioned2019-09-11T15:27:09Z-
  dc.date.available2019-09-11T15:27:09Z-
  dc.date.issued2019-04-26-
  dc.identifier.citation1. Lê Nhân Đàm(2001), Từ điển chữ Viết tắt thông dụng, NXB Thế giới. 2. Lê Quang Thiêm(1989), Đối chiếu các ngôn ngữ, NXB Thế giới. 3. 袁辉、 阮显中(2002年), ≪现代汉语缩略语词典≫,语文出版社. 4. 凌远征(2000年), ≪现代汉语词语缩略≫,语文出版社.vi
  dc.identifier.isbn978-604-9805-71-4-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67182-
  dc.description.abstractTrong tiếng Trung, từ ngữ rút gọn là một hiện tượng ngôn ngữ rất phổ biến. Trong quá trình học và giảng dạy tiếng Hán, chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn khi lựa chọn giữa từ ngữ gốc và từ ngữ rút gọn. Chính vì vậy trong bài viết này chúng tôi tiến hành đi sâu tìm hiểu, so sánh điểm giống và khác nhau giữa từ ngữ gốc và từ ngữ rút gọn với mục đích giúp cho sinh viên vượt qua những trở ngại do từ ngữ rút gọn gây ra. The shortened words are the language phenomenon that is very popular form in chinese. In the process of learning and teaching Chinese, I myself encountered many difficulties when choosing between original words and shortened words. That’s why I choose this topic to go deeper, to compare the similarities and differences between the original words and the shortened words in order to help myself and students overcome obstacles caused by shortened words.vi
  dc.description.sponsorshipULISvi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
  dc.subjectTiếng Trungvi
  dc.subjectTừ ngữ rút gọnvi
  dc.subjectTừ ngữ gốcvi
  dc.subjectKhác nhauvi
  dc.titleSO SÁNH TỪ NGỮ RÚT GỌN VÀ TỪ NGỮ GỐC TRONG TIẾNG TRUNGvi
  dc.typeThesisvi
  dc.contributor.conferenceNGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAMvi
  dc.contributor.schoolTrường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHNvi
  dc.description.generalnoteChinese, The shortened words, the original words, differences.vi
  Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • NGUYỄN THỊ HỒNG NHÂN.pdf
  • Size : 3,53 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :