Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Bình-
dc.date.accessioned2019-09-26T09:20:30Z-
dc.date.available2019-09-26T09:20:30Z-
dc.date.issued2008-12-10-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67336-
dc.description.abstractCuối thế kỷ XX, trên thế giới, giảng dạy văn học trong nhà trường đã có một cuộc cách mạng thực sự khi không những nhấn mạnh bản chất hiện thực, mà còn chú trọng bản chất ngôn ngữ của tác phẩm văn học và đề cao vai trò trung tâm của người học, đi từ hiểu tác phẩm tiến đến cùng với nhà văn sáng tạo tác phẩm. Bài viết giới thiệu những thử nghiệm và áp dụng các phương pháp tiếp cận thi pháp học, phương pháp dạy-học văn bản văn học theo đặc điểm thể loại và loại hình và phương pháp giao tiếp trong khai thác văn bản văn học Pháp.vi
dc.language.isovivi
dc.titleNhững đổi mới giảng dạy văn học Phápvi
dc.typeOthervi
Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Bình-
dc.date.accessioned2019-09-26T09:20:30Z-
dc.date.available2019-09-26T09:20:30Z-
dc.date.issued2008-12-10-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67336-
dc.description.abstractCuối thế kỷ XX, trên thế giới, giảng dạy văn học trong nhà trường đã có một cuộc cách mạng thực sự khi không những nhấn mạnh bản chất hiện thực, mà còn chú trọng bản chất ngôn ngữ của tác phẩm văn học và đề cao vai trò trung tâm của người học, đi từ hiểu tác phẩm tiến đến cùng với nhà văn sáng tạo tác phẩm. Bài viết giới thiệu những thử nghiệm và áp dụng các phương pháp tiếp cận thi pháp học, phương pháp dạy-học văn bản văn học theo đặc điểm thể loại và loại hình và phương pháp giao tiếp trong khai thác văn bản văn học Pháp.vi
dc.language.isovivi
dc.titleNhững đổi mới giảng dạy văn học Phápvi
dc.typeOthervi
Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings