Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Bình-
dc.date.accessioned2019-09-26T09:28:16Z-
dc.date.available2019-09-26T09:28:16Z-
dc.date.issued2011-03-19-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67339-
dc.description.abstractĐây là công trình nghiên cứu mang tính chất liên ngành: lí luận, phê bình văn học, giảng dạy văn học. Công trình đã giới thiệu tổng quan những thành tựu của phê bình, nghiên cứu, giảng dạy văn học lấy mỹ học tiếp nhận hiện đại của thế kỷ XX làm nền tảng. Nghiên cứu và phân tích những điểm mạnh và điểm yếu của các phương pháp giảng dạy văn học từ truyền thống dịch, nghe nhìn, đến đường hướng giao tiếp. Đề tài đã tiến hành khảo sát việc giảng dạy – học – kiểm tra đánh giá môn văn học tại khoa NN&VH Pháp và đã đề nghị áp dụng phương pháp giảng dạy theo thể loại, loại hình và giao tiếp nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy-học văn học nước ngoài bằng ngoại ngữ và gợi mở đổi mới giảng dạy văn học Việt Nam trong các trường đại học và cao đẳng.vi
dc.language.isovivi
dc.titleLí luận tiếp nhận văn bản văn học và đổi mới phương pháp giảng dạyvi
dc.typeOthervi
Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • NGUYỄN THỊ BÌNH.2011.NCKH.pdf
  • Size : 175,71 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Bình-
  dc.date.accessioned2019-09-26T09:28:16Z-
  dc.date.available2019-09-26T09:28:16Z-
  dc.date.issued2011-03-19-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67339-
  dc.description.abstractĐây là công trình nghiên cứu mang tính chất liên ngành: lí luận, phê bình văn học, giảng dạy văn học. Công trình đã giới thiệu tổng quan những thành tựu của phê bình, nghiên cứu, giảng dạy văn học lấy mỹ học tiếp nhận hiện đại của thế kỷ XX làm nền tảng. Nghiên cứu và phân tích những điểm mạnh và điểm yếu của các phương pháp giảng dạy văn học từ truyền thống dịch, nghe nhìn, đến đường hướng giao tiếp. Đề tài đã tiến hành khảo sát việc giảng dạy – học – kiểm tra đánh giá môn văn học tại khoa NN&VH Pháp và đã đề nghị áp dụng phương pháp giảng dạy theo thể loại, loại hình và giao tiếp nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy-học văn học nước ngoài bằng ngoại ngữ và gợi mở đổi mới giảng dạy văn học Việt Nam trong các trường đại học và cao đẳng.vi
  dc.language.isovivi
  dc.titleLí luận tiếp nhận văn bản văn học và đổi mới phương pháp giảng dạyvi
  dc.typeOthervi
  Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • NGUYỄN THỊ BÌNH.2011.NCKH.pdf
  • Size : 175,71 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :