Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Bình-
dc.date.accessioned2019-09-26T09:29:54Z-
dc.date.available2019-09-26T09:29:54Z-
dc.date.issued2012-08-24-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67340-
dc.description.abstractGiảng dạy văn học Pháp thay đổi theo những quan niệm khác nhau của các nhà sư phạm “siêu độc giả”, người khai thác tác phẩm văn học trong giảng dạy. Phương pháp truyền thống đề cao vai trò của nhà văn, ít quan tâm đến người đọc - người học.Văn bản khép kín, chỉ có một nghĩa, vì vậy người dạy áp đặt một cách hiểu duy nhất, không khuyến khích khả năng độc lập, sáng tạo của người học trong việc cảm thụ tác phẩm văn học. Phương pháp nghe nhìn làm biến dạng tác phẩm văn học khi cố gắng thu gọn và làm đơn giản hóa các văn bản, biến các văn bản văn học thành tài liệu để rèn luyện kỹ năng nói là chủ yếu. Kết hợp phương pháp giao tiếp và phương pháp dạy theo loại hình và thể loại trong phân tích văn bản văn học đòi hỏi người dạy kết hợp nhuần nhuyễn các thao tác tiếp cận văn bản văn học từ bên trong và bên ngoài văn bản, nhằm phát hiện nghĩa của tác phẩm, đồng thời khuyến khích năng lực độc lập, sáng tạo của người học trong cảm thụ tác phẩm văn học.vi
dc.language.isovivi
dc.titleVề phương pháp giảng dạy văn học Phápvi
dc.typeOthervi
Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Bình-
dc.date.accessioned2019-09-26T09:29:54Z-
dc.date.available2019-09-26T09:29:54Z-
dc.date.issued2012-08-24-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67340-
dc.description.abstractGiảng dạy văn học Pháp thay đổi theo những quan niệm khác nhau của các nhà sư phạm “siêu độc giả”, người khai thác tác phẩm văn học trong giảng dạy. Phương pháp truyền thống đề cao vai trò của nhà văn, ít quan tâm đến người đọc - người học.Văn bản khép kín, chỉ có một nghĩa, vì vậy người dạy áp đặt một cách hiểu duy nhất, không khuyến khích khả năng độc lập, sáng tạo của người học trong việc cảm thụ tác phẩm văn học. Phương pháp nghe nhìn làm biến dạng tác phẩm văn học khi cố gắng thu gọn và làm đơn giản hóa các văn bản, biến các văn bản văn học thành tài liệu để rèn luyện kỹ năng nói là chủ yếu. Kết hợp phương pháp giao tiếp và phương pháp dạy theo loại hình và thể loại trong phân tích văn bản văn học đòi hỏi người dạy kết hợp nhuần nhuyễn các thao tác tiếp cận văn bản văn học từ bên trong và bên ngoài văn bản, nhằm phát hiện nghĩa của tác phẩm, đồng thời khuyến khích năng lực độc lập, sáng tạo của người học trong cảm thụ tác phẩm văn học.vi
dc.language.isovivi
dc.titleVề phương pháp giảng dạy văn học Phápvi
dc.typeOthervi
Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings