Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Bình-
dc.date.accessioned2019-09-26T09:32:47Z-
dc.date.available2019-09-26T09:32:47Z-
dc.date.issued2007-04-18-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67341-
dc.description.abstractĐề tài tiến hành tổng thuật những kỹ thuật xây dựng không gian từ tiểu thuyết truyền thống đến tiểu thuyết hiện đại thế kỷ XX nhằm nêu bật sự kế thừa xuất sắc những tinh hoa của các nhà văn tiền bối và những cách tân, đổi mới của Le Clézio trong kỹ thuật xây dựng không gian tiểu thuyết. Tiếp đó, đề tài khảo sát và phân loại những không gian đặc trưng trong các tác phẩm phản ánh thế giới quan và chủ nghĩa nhân văn của Le Clézio; những quan niệm về cội nguồn quyết định các kỹ thuật xây dựng không gian tạo nên những cực đối lập: Không gian cội nguồn và không gian phi cội nguồn trong tác phẩm của Le Clézio. Cuối cùng, đề tài ứng dụng cách thức tiếp cận văn bản văn học nói chung và không gian tiểu thuyết nói riêng đối với loại “siêu độc giả”: người giảng dạy văn học và sinh viên ngành ngữ văn nước ngoài.vi
dc.language.isovivi
dc.titleKhông gian tiểu thuyết của J.M.G Le Cléziovi
dc.typeOthervi
Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Bình-
dc.date.accessioned2019-09-26T09:32:47Z-
dc.date.available2019-09-26T09:32:47Z-
dc.date.issued2007-04-18-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67341-
dc.description.abstractĐề tài tiến hành tổng thuật những kỹ thuật xây dựng không gian từ tiểu thuyết truyền thống đến tiểu thuyết hiện đại thế kỷ XX nhằm nêu bật sự kế thừa xuất sắc những tinh hoa của các nhà văn tiền bối và những cách tân, đổi mới của Le Clézio trong kỹ thuật xây dựng không gian tiểu thuyết. Tiếp đó, đề tài khảo sát và phân loại những không gian đặc trưng trong các tác phẩm phản ánh thế giới quan và chủ nghĩa nhân văn của Le Clézio; những quan niệm về cội nguồn quyết định các kỹ thuật xây dựng không gian tạo nên những cực đối lập: Không gian cội nguồn và không gian phi cội nguồn trong tác phẩm của Le Clézio. Cuối cùng, đề tài ứng dụng cách thức tiếp cận văn bản văn học nói chung và không gian tiểu thuyết nói riêng đối với loại “siêu độc giả”: người giảng dạy văn học và sinh viên ngành ngữ văn nước ngoài.vi
dc.language.isovivi
dc.titleKhông gian tiểu thuyết của J.M.G Le Cléziovi
dc.typeOthervi
Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings