Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVõ, Thị Quỳnh Như-
dc.date.accessioned2019-10-03T07:45:06Z-
dc.date.available2019-10-03T07:45:06Z-
dc.date.issued2018-11-17-
dc.identifier.citation1. Phan Văn Hòa, Nguyễn Thị Thùy Trang (2008). “Dạy văn hóa và dạy học ngoại ngữ: một quá trình thống nhất”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà nẵng, số 6 (29): 162-169. 2. Nguyễn Tấn Hùng (2010). “Dạy và học bằng song ngữ - Phương pháp tốt nhất để nâng cao trình đọc chuyên môn và ngoại ngữ của sinh viên hiện nay”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà nẵng, số 2 (37): 192-197. Trang mạng: htp://hueuni.edu.vn/portal/data/doc/tapchi/60_4.pdf.vi
dc.identifier.isbn978-604-62-6097-4-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67542-
dc.description.abstractNgoại ngữ chuyên ngành là một thuật ngữ dùng trong giảng dạy ngoại ngữ. Đây là một bộ môn không nằm ngoài phương pháp giảng dạy ngoại ngữ nói chung. Trước khi sinh viên học chuyên ngành bằng ngoại ngữ, thì họ phải được học môn ngoại ngữ chuyên ngành để củng cố kiến thức về ngữ pháp, từ vựng, cấu trúc câu. Trong giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành, sự tương tác giữa kiến thức của người đọc và nội dung trong bài đọc hiểu là vô cùng quan trọng.vi
dc.description.sponsorshipULISvi
dc.language.isovivi
dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
dc.subjectNgoại ngữ chuyên ngànhvi
dc.subjecttương tácvi
dc.subjectngành Yvi
dc.subjectDạy họcvi
dc.titleMỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNHvi
dc.typeWorking Papervi
dc.contributor.conference2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS “LINGUISTICS - FOREIGN LANGUAGE EDUCATION INTERDISCIPLINARY FIELDSvi
Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • VÕ THỊ QUỲNH NHƯ.pdf
  • Size : 2,49 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorVõ, Thị Quỳnh Như-
  dc.date.accessioned2019-10-03T07:45:06Z-
  dc.date.available2019-10-03T07:45:06Z-
  dc.date.issued2018-11-17-
  dc.identifier.citation1. Phan Văn Hòa, Nguyễn Thị Thùy Trang (2008). “Dạy văn hóa và dạy học ngoại ngữ: một quá trình thống nhất”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà nẵng, số 6 (29): 162-169. 2. Nguyễn Tấn Hùng (2010). “Dạy và học bằng song ngữ - Phương pháp tốt nhất để nâng cao trình đọc chuyên môn và ngoại ngữ của sinh viên hiện nay”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà nẵng, số 2 (37): 192-197. Trang mạng: htp://hueuni.edu.vn/portal/data/doc/tapchi/60_4.pdf.vi
  dc.identifier.isbn978-604-62-6097-4-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67542-
  dc.description.abstractNgoại ngữ chuyên ngành là một thuật ngữ dùng trong giảng dạy ngoại ngữ. Đây là một bộ môn không nằm ngoài phương pháp giảng dạy ngoại ngữ nói chung. Trước khi sinh viên học chuyên ngành bằng ngoại ngữ, thì họ phải được học môn ngoại ngữ chuyên ngành để củng cố kiến thức về ngữ pháp, từ vựng, cấu trúc câu. Trong giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành, sự tương tác giữa kiến thức của người đọc và nội dung trong bài đọc hiểu là vô cùng quan trọng.vi
  dc.description.sponsorshipULISvi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
  dc.subjectNgoại ngữ chuyên ngànhvi
  dc.subjecttương tácvi
  dc.subjectngành Yvi
  dc.subjectDạy họcvi
  dc.titleMỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNHvi
  dc.typeWorking Papervi
  dc.contributor.conference2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS “LINGUISTICS - FOREIGN LANGUAGE EDUCATION INTERDISCIPLINARY FIELDSvi
  Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • VÕ THỊ QUỲNH NHƯ.pdf
  • Size : 2,49 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :