Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Thị Quỳnh Như-
dc.date.accessioned2019-10-03T07:50:39Z-
dc.date.available2019-10-03T07:50:39Z-
dc.date.issued2018-11-17-
dc.identifier.citation1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) (2017). Chương trình giáo dục phổ thông – Chương trình tổng thể (tải tại trang web của Bộ Giáo dục & Đào tạo đăng ngày 28 tháng 7 năm 2018 theo đường link htps://moet.gov.vn/tintuc/Pages/CT-GDPT-Tong-The.aspx?ItemID=4944) 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) (2014). Báo cáo 5 năm triển khai đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. 3. Đặng Thành Hưng (2012). "Năng lực và giáo dục theo tiếp cận năng lực". Tạp chí Quản lý giáo dục, số 43 tháng 12/2012. 4. Đào Thái Lai (2006). Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường phổ thông Việt Nam. Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục (Đề tài B2003-49-42-TĐ). 5. Lindner G. (2014). ICT and the four major language skills: An interdisciplinary study of teachers’ atitudes towards ICT as a teaching tool, Report, Interdisciplinary Degree Project, Teacher Education Program LP01. 6. Lê Thị Thanh Thủy (2015). "Phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Anh Tiểu học theo khung chuẩn nghề nghiệp". Tạp chí Khoa học giáo dục, Số 122, tr27-30. 7. Lê Thị Thanh Thủy (2016). "Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Anh Tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay". Tạp chí Giáo dục, số 380, kỳ 2 – 4/2016, tr15-19. 8. Phạm Thị Quỳnh Như (2017). "Biện pháp quản lý dạy học Tiếng Anh ở Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng tiếp cận năng lực". Tạp chí Giáo dục, số 404, kỳ 2-4/2017, tr9-11,46.vi
dc.identifier.isbn978-604-62-6097-4-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67543-
dc.description.abstractBài viết xem xét thực tiễn dạy học môn tiếng Anh trong trường Tiểu học ở Việt Nam hiện nay trước bối cảnh đổi mới giáo dục theo tiếp cận năng lực. Qua đó, thấy được vai trò của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phát triển năng lực tiếng Anh ở học sinh Tiểu học. Trên cơ sở nhận định những hạn chế trong ứng dụng CNTT vào dạy học tiếng Anh ở Tiểu học hiện nay, bài viết đưa ra một số biện pháp dưới góc độ quản lý giáo dục nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới dạy học tiếng Anh ở Tiểu học theo tiếp cận năng lực.vi
dc.description.sponsorshipULISvi
dc.language.isovivi
dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
dc.subjectỨng dụng công nghệ thông tinvi
dc.subjectgiảng dạy tiếng Anhvi
dc.subjectdạy học theo tiếp cận năng lựcvi
dc.titleCÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐỔI MỚI DẠY HỌC TIẾNG ANH Ở TIỂU HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰCvi
dc.typeWorking Papervi
dc.contributor.conference2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS “LINGUISTICS - FOREIGN LANGUAGE EDUCATION INTERDISCIPLINARY FIELDSvi
dc.contributor.schoolHọc viện Chính trị - Bộ quốc phòng.Học viện Hàng không Việt Namvi
Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ.pdf
  • Size : 6,68 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorPhạm, Thị Quỳnh Như-
  dc.date.accessioned2019-10-03T07:50:39Z-
  dc.date.available2019-10-03T07:50:39Z-
  dc.date.issued2018-11-17-
  dc.identifier.citation1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) (2017). Chương trình giáo dục phổ thông – Chương trình tổng thể (tải tại trang web của Bộ Giáo dục & Đào tạo đăng ngày 28 tháng 7 năm 2018 theo đường link htps://moet.gov.vn/tintuc/Pages/CT-GDPT-Tong-The.aspx?ItemID=4944) 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) (2014). Báo cáo 5 năm triển khai đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. 3. Đặng Thành Hưng (2012). "Năng lực và giáo dục theo tiếp cận năng lực". Tạp chí Quản lý giáo dục, số 43 tháng 12/2012. 4. Đào Thái Lai (2006). Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường phổ thông Việt Nam. Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục (Đề tài B2003-49-42-TĐ). 5. Lindner G. (2014). ICT and the four major language skills: An interdisciplinary study of teachers’ atitudes towards ICT as a teaching tool, Report, Interdisciplinary Degree Project, Teacher Education Program LP01. 6. Lê Thị Thanh Thủy (2015). "Phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Anh Tiểu học theo khung chuẩn nghề nghiệp". Tạp chí Khoa học giáo dục, Số 122, tr27-30. 7. Lê Thị Thanh Thủy (2016). "Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Anh Tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay". Tạp chí Giáo dục, số 380, kỳ 2 – 4/2016, tr15-19. 8. Phạm Thị Quỳnh Như (2017). "Biện pháp quản lý dạy học Tiếng Anh ở Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng tiếp cận năng lực". Tạp chí Giáo dục, số 404, kỳ 2-4/2017, tr9-11,46.vi
  dc.identifier.isbn978-604-62-6097-4-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67543-
  dc.description.abstractBài viết xem xét thực tiễn dạy học môn tiếng Anh trong trường Tiểu học ở Việt Nam hiện nay trước bối cảnh đổi mới giáo dục theo tiếp cận năng lực. Qua đó, thấy được vai trò của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phát triển năng lực tiếng Anh ở học sinh Tiểu học. Trên cơ sở nhận định những hạn chế trong ứng dụng CNTT vào dạy học tiếng Anh ở Tiểu học hiện nay, bài viết đưa ra một số biện pháp dưới góc độ quản lý giáo dục nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới dạy học tiếng Anh ở Tiểu học theo tiếp cận năng lực.vi
  dc.description.sponsorshipULISvi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
  dc.subjectỨng dụng công nghệ thông tinvi
  dc.subjectgiảng dạy tiếng Anhvi
  dc.subjectdạy học theo tiếp cận năng lựcvi
  dc.titleCÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐỔI MỚI DẠY HỌC TIẾNG ANH Ở TIỂU HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰCvi
  dc.typeWorking Papervi
  dc.contributor.conference2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS “LINGUISTICS - FOREIGN LANGUAGE EDUCATION INTERDISCIPLINARY FIELDSvi
  dc.contributor.schoolHọc viện Chính trị - Bộ quốc phòng.Học viện Hàng không Việt Namvi
  Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ.pdf
  • Size : 6,68 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :