Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Thị Vân Thùy-
dc.date.accessioned2019-10-09T04:00:10Z-
dc.date.available2019-10-09T04:00:10Z-
dc.date.issued2018-11-17-
dc.identifier.citation1. Blumenthal, K. (2016). Hillary – A biography of Hillary Rodham Clinton, Bloomsbury Publishing Plc. 2. Wodak, R. & Meyer, M. (2016). Methods of Critical Discourse Analysis. London: Sage. 3. Michelle Obama. (2016). Michelle’s speech on the frst night of the 2016 Democratic National Convention in Philadelphia in July, 2016. Available at htps://edition.cnn. com/2016/07/28/politics/hillary-clinton-speech-prepared-remarks-transcript/index. html , retrieved on July, 1st 2018 at 9 AM.vi
dc.identifier.isbn978-604-62-6097-4-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67612-
dc.description.abstractThe race into the White House has always been catching the attention of people around the globe. The 2016 presidential election is no exception. It was exceptional on many scales and in many aspects, one of which was the presence of a woman vying for the position of the commander-in-chief of the U.S. Public political discourses were resorted to and taken advantages of by each Party in order to construct the images of presidential candidates before public eyes. The present writing is going to touch on how the then-First Lady of America, being a female argued for the importance of the female role model in the White House under the perspective of Critical Discourse Analysis (CDA). The ‘critical’ will help the author look beyond the surface meanings of words and sentences so as to fetch and make clear latent messages which the speaker intentionally encoded in her discourse. The synergy in methodology is applied in the current writing in the hope of better explaining the way that the speaker used her language in favor of a female candidate. They are Norman Fairclough’s theory on textual and intertextuality analysis and Ruth Wodak’s ideas on argumentation. The fndings of the writing are some strategies which the then-First Lady purposely wielded in order to advocate for the signifcance of the female presence in the White House and particularly, for a female fgure who she was with in the 2016 presidential election. Cuộc đua vào Nhà trắng luôn thu hút sự quan tâm của mọi người dân trên toàn thế giới. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 không phải là một ngoại lệ. Cuộc đua vào Nhà Trắng 2016 đặc biệt trên nhiều khía cạnh, một trong số đó chính là sự hiện diện của một ứng viên nữ, tranh đấu để giành vị trí quyền lực cao nhất nước Mỹ. Các Đảng phái đều tận dụng các diễn ngôn chính trị truyền thông để xây dựng hình ảnh các ứng viên trước cử tri. Bài viết này sẽ đề cập tới cách phu nhân Tổng thống Mỹ năm đó thuyết phục về tầm quan trọng của vai trò mẫu của phụ nữ ở Nhà Trắng, dưới góc tiếp cận của phân tích diễn ngôn phê phán. Yếu tố ‘phê phán’ sẽ giúp cho tác giả bài viết nhìn dưới lớp bề mặt câu chữ để tìm kiếm và làm sáng tỏ thông điệp ẩn giấu mà người nói đã chủ đích đưa vào trong diễn ngôn. Để bài nghiên cứu đạt được mục đích đề ra, phương pháp được áp dụng là sự tổng hợp của một số các lý thuyết. Đó là lý thuyết về phân tích văn bản và liên văn bản của Norman Fairclough, kết hợp với quan điểm về cách lập luận (hay cách thuyết phục) của Ruth Wodak. Theo đó, bài viết sẽ đưa ra những chiến lược mà phu nhân Tổng thống Mỹ khi đó đã sử dụng để thuyết phục và ủng hộ cho tầm quan trọng của phụ nữ ở Nhà Trắng, đặc biệt là khi bà ủng hộ cho nữ ứng viên tổng thống mà bà đứng cùng phe trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.vi
dc.description.sponsorshipULISvi
dc.language.isoenvi
dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
dc.subjectPolitical discoursevi
dc.subjectFemale role modelvi
dc.subjectCritical discourse analysisvi
dc.subjectArgumentationvi
dc.titleAMERICAN POLITICAL DISCOURSE - ARGUING FOR THE IMPORTANCE OF THE FEMALE ROLE MODEL IN THE WHITE HOUSE: A CDA APPROACHvi
dc.typeWorking Papervi
dc.contributor.conference2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS “LINGUISTICS - FOREIGN LANGUAGE EDUCATION INTERDISCIPLINARY FIELDSvi
dc.contributor.schoolUniversity of Home Affairsvi
dc.description.generalnoteDiễn ngôn chính trị, vai trò mẫu của phụ nữ, phân tích diễn ngôn phê phán, sự tranh luận.vi
Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • TRẦN THỊ VÂN THÙY.pdf
  • Size : 11,4 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorTrần, Thị Vân Thùy-
  dc.date.accessioned2019-10-09T04:00:10Z-
  dc.date.available2019-10-09T04:00:10Z-
  dc.date.issued2018-11-17-
  dc.identifier.citation1. Blumenthal, K. (2016). Hillary – A biography of Hillary Rodham Clinton, Bloomsbury Publishing Plc. 2. Wodak, R. & Meyer, M. (2016). Methods of Critical Discourse Analysis. London: Sage. 3. Michelle Obama. (2016). Michelle’s speech on the frst night of the 2016 Democratic National Convention in Philadelphia in July, 2016. Available at htps://edition.cnn. com/2016/07/28/politics/hillary-clinton-speech-prepared-remarks-transcript/index. html , retrieved on July, 1st 2018 at 9 AM.vi
  dc.identifier.isbn978-604-62-6097-4-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67612-
  dc.description.abstractThe race into the White House has always been catching the attention of people around the globe. The 2016 presidential election is no exception. It was exceptional on many scales and in many aspects, one of which was the presence of a woman vying for the position of the commander-in-chief of the U.S. Public political discourses were resorted to and taken advantages of by each Party in order to construct the images of presidential candidates before public eyes. The present writing is going to touch on how the then-First Lady of America, being a female argued for the importance of the female role model in the White House under the perspective of Critical Discourse Analysis (CDA). The ‘critical’ will help the author look beyond the surface meanings of words and sentences so as to fetch and make clear latent messages which the speaker intentionally encoded in her discourse. The synergy in methodology is applied in the current writing in the hope of better explaining the way that the speaker used her language in favor of a female candidate. They are Norman Fairclough’s theory on textual and intertextuality analysis and Ruth Wodak’s ideas on argumentation. The fndings of the writing are some strategies which the then-First Lady purposely wielded in order to advocate for the signifcance of the female presence in the White House and particularly, for a female fgure who she was with in the 2016 presidential election. Cuộc đua vào Nhà trắng luôn thu hút sự quan tâm của mọi người dân trên toàn thế giới. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 không phải là một ngoại lệ. Cuộc đua vào Nhà Trắng 2016 đặc biệt trên nhiều khía cạnh, một trong số đó chính là sự hiện diện của một ứng viên nữ, tranh đấu để giành vị trí quyền lực cao nhất nước Mỹ. Các Đảng phái đều tận dụng các diễn ngôn chính trị truyền thông để xây dựng hình ảnh các ứng viên trước cử tri. Bài viết này sẽ đề cập tới cách phu nhân Tổng thống Mỹ năm đó thuyết phục về tầm quan trọng của vai trò mẫu của phụ nữ ở Nhà Trắng, dưới góc tiếp cận của phân tích diễn ngôn phê phán. Yếu tố ‘phê phán’ sẽ giúp cho tác giả bài viết nhìn dưới lớp bề mặt câu chữ để tìm kiếm và làm sáng tỏ thông điệp ẩn giấu mà người nói đã chủ đích đưa vào trong diễn ngôn. Để bài nghiên cứu đạt được mục đích đề ra, phương pháp được áp dụng là sự tổng hợp của một số các lý thuyết. Đó là lý thuyết về phân tích văn bản và liên văn bản của Norman Fairclough, kết hợp với quan điểm về cách lập luận (hay cách thuyết phục) của Ruth Wodak. Theo đó, bài viết sẽ đưa ra những chiến lược mà phu nhân Tổng thống Mỹ khi đó đã sử dụng để thuyết phục và ủng hộ cho tầm quan trọng của phụ nữ ở Nhà Trắng, đặc biệt là khi bà ủng hộ cho nữ ứng viên tổng thống mà bà đứng cùng phe trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.vi
  dc.description.sponsorshipULISvi
  dc.language.isoenvi
  dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
  dc.subjectPolitical discoursevi
  dc.subjectFemale role modelvi
  dc.subjectCritical discourse analysisvi
  dc.subjectArgumentationvi
  dc.titleAMERICAN POLITICAL DISCOURSE - ARGUING FOR THE IMPORTANCE OF THE FEMALE ROLE MODEL IN THE WHITE HOUSE: A CDA APPROACHvi
  dc.typeWorking Papervi
  dc.contributor.conference2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS “LINGUISTICS - FOREIGN LANGUAGE EDUCATION INTERDISCIPLINARY FIELDSvi
  dc.contributor.schoolUniversity of Home Affairsvi
  dc.description.generalnoteDiễn ngôn chính trị, vai trò mẫu của phụ nữ, phân tích diễn ngôn phê phán, sự tranh luận.vi
  Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • TRẦN THỊ VÂN THÙY.pdf
  • Size : 11,4 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :