Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hoàng Sơn-
dc.contributor.authorLê Bá Lâm, Bá Lâm-
dc.contributor.authorHoàng, Văn Dưỡng-
dc.date.accessioned2019-10-09T09:25:05Z-
dc.date.available2019-10-09T09:25:05Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationNguyễn , H. S, Lê, B. L. & Hoàng, V. D. (2019). Kết nối dùng chung tài nguyên số nội sinh VNU-LIC và HUST : Sáng kiến OER tiên phong trong khối các thư viện đại học Việt Nam. Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mởvi
dc.identifier.isbn9786049864698-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67629-
dc.description.abstractBài viết dưới đây sẽ trình bày mô hình kết nối, lợi ích kết nối, cách thức triển khai và demo kết nối của VNU-LIC và HUST để các thư viện đại học Việt Nam tham khảo, tham gia kết nốivi
dc.format.extenttr. 557-561-
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : ĐHQGHNvi
dc.subjectTài nguyên số nội sinhvi
dc.subjectVNU-LICvi
dc.subjectHUSTvi
dc.subjectOERvi
dc.subjectThư viện Việt Namvi
dc.titleKết nối dùng chung tài nguyên số nội sinh VNU-LIC và HUST : Sáng kiến OER tiên phong trong khối các thư viện đại học Việt Namvi
dc.typeConference Papervi
dc.contributor.conferenceXây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mởvi
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội thảo ngành Thông tin-Thư viện (LIC)


 • Ky yeu OER 2019_p558-562.pdf
  • Size : 834,48 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Hoàng Sơn-
  dc.contributor.authorLê Bá Lâm, Bá Lâm-
  dc.contributor.authorHoàng, Văn Dưỡng-
  dc.date.accessioned2019-10-09T09:25:05Z-
  dc.date.available2019-10-09T09:25:05Z-
  dc.date.issued2019-
  dc.identifier.citationNguyễn , H. S, Lê, B. L. & Hoàng, V. D. (2019). Kết nối dùng chung tài nguyên số nội sinh VNU-LIC và HUST : Sáng kiến OER tiên phong trong khối các thư viện đại học Việt Nam. Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mởvi
  dc.identifier.isbn9786049864698-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67629-
  dc.description.abstractBài viết dưới đây sẽ trình bày mô hình kết nối, lợi ích kết nối, cách thức triển khai và demo kết nối của VNU-LIC và HUST để các thư viện đại học Việt Nam tham khảo, tham gia kết nốivi
  dc.format.extenttr. 557-561-
  dc.language.isovivi
  dc.publisherH. : ĐHQGHNvi
  dc.subjectTài nguyên số nội sinhvi
  dc.subjectVNU-LICvi
  dc.subjectHUSTvi
  dc.subjectOERvi
  dc.subjectThư viện Việt Namvi
  dc.titleKết nối dùng chung tài nguyên số nội sinh VNU-LIC và HUST : Sáng kiến OER tiên phong trong khối các thư viện đại học Việt Namvi
  dc.typeConference Papervi
  dc.contributor.conferenceXây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mởvi
  Appears in Collections:Kỷ yếu Hội thảo ngành Thông tin-Thư viện (LIC)


 • Ky yeu OER 2019_p558-562.pdf
  • Size : 834,48 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :