Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Thị Yên-
dc.date.accessioned2019-10-10T03:44:19Z-
dc.date.available2019-10-10T03:44:19Z-
dc.date.issued2018-11-17-
dc.identifier.citation1. Lê Văn Cương (2017). “Không gian phát triển của quan hệ Việt Nam - Ấn Độ”. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam - Ấn Độ: 45 quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược. Nxb. Lý luận chính trị. 2. Việt Cường (2018). “Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ ngày càng sâu rộng, đi vào thực chất”. VOV. htps://vov.vn/chinh-tri/quan-he-viet-naman-do-ngay-cang-sau-rong-di-vao-thucchat-734741.vov. Truy cập 17/7/2018. 3. Nguyễn Hoàng Giáp (chủ biên) (2013). Cạnh tranh chiến lược ở khu vực Đông Nam Á giữa một số nước lớn hiện nay. Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 4. Dương Thị Ngọc Minh (2015). “Dấu vết của chữ Phạn trên đất Nam Bộ”. Tạp chí Xưa & nay số 455, tr.42-45. 5. Trần Nam Tiến (chủ biên) (2016). Ấn Độ với Đông Nam Á trong bối cảnh quốc tế mới. Nxb. Văn hóa Văn nghệ, TP.HCM.2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS... 791 6. Nghiêm Thanh Thúy (2017). “Bốn mươi lăm năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ: Nâng tầm đối tác chiến lược toàn diện”. Tạp chí Cộng sản, htp://www.tapchicongsan.org.vn/ Home/Doi-ngoai-va-hoi-nhap/2017/43246/Bon-muoi-lam-nam-quan-he-Viet-Nam-AnDo-Nang.aspx. Truy cập 17/7/2018. 7. Praful Adagale (2012). “India And Vietnam: Four Decades Of Cooperation And Partnership - analysis”. Eurasia Review. htps://www.eurasiareview.com/22022012-india-and-vietnamfour-decades-of-cooperation-and-partnership-analysis/. Truy cập 7/7/2018. 8. Central Intelligence Agency (2018). “Vietnam, East & Southeast Asia”. Central Intelligence Agency. htps://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html. Truy cập 27/9/2017. 9. John Hemmings (2018). Global Britain in the Indo-Pacifc. Asia Studies Centre. 10. Dhruva Jaishankar (2016). “Indian Ocean region: A pivot for India’s growth”. Brookings Institute. htps://www.brookings.edu/opinions/indian-ocean-region-a-pivot-for-indiasgrowth/, Truy cập 17/7/2018. 11. Ministry of Foreign affairs of Japan (2007). “Confluence of the Two Seas” - Speech by H.E.Mr. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan at the Parliament of the Republic of Indi. htps://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv0708/speech-2.html. Truy cập 17/7/2018. 12. Ministry of External Affairs (India) (2014). “Agreements/MoUs signed during the State Visit of Hon’ble President to Vietnam (15 September, 2014)”. Ministry of External Affairs (Government of India). htp://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/23996/agree mentsmous+signed+during+the+state+visit+of+honble+president+to+vietnam+15+sept ember+2014. Truy cập 27/3/2016. 13. Ministry of External Affairs, Government of India (2016). “Press Statement by Prime Minister during his visit to Vietnam”. htp://www.mea.gov.in/Speeches-Statements. htm?dtl/27363/Press_Statement_by_Prime_Minister_during_his_visit_to_Vietnam_ September_03_2016. Truy cập 18/7/2018. 14. Ministry of External Affairs, Government of India (2016). “Banquet Speech by Prime Minister during his visit to Vietnam”. Truy cập 18/7/2018, từ: htp://www.mea.gov.in/ SpeechesStatements.htm?dtl/27364/Banquet_Speech_by_Prime_Minister_during_his_ visit_to_Vietnam_September_03_2016. 15. Danielle Rajendram (2014). India’s new Asia – Pacifc strategy: Modi act East. The Lowy Institute for International Policy. 16. David Michel and Russell Sticklor (eds)(2012). Indian Ocean Rising: Maritime Security and Policy Challenges. Washington DC: Stimson Centre. 17. Singh, A. (2012). “South China Sea Disputes: Regional Issue, Global Concerns”. Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India, 8(1), 116-135.792 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS... 18. Rup Narayan Das (2013). “India-China Relations A new Paradigm”. IDSA Monogragh Series, No.19, May 2013. Institute for Defence Studies and Analyses, New Delhi. htps:// idsa.in/system/fles/Monograph19.pdf. 19. Harsh V. Pant (2013). “India and Vietnam add a punch to their ties”. The Japan Times. https://www.japantimes.co.jp/opinion/2013/11/29/commentary/world-commentary/ india-and-vietnam-add-a-punch-to-their-ties/#.Wz4yde0WuUk. Truy cập 3/7/2018 20. The Whitehouse (2017). “Remarks by President Trump at APEC CEO Summit, Da Nang, Vietnam”. The Whitehouse. htps://www.whitehouse.gov/briefngs-statements/remarkspresident-trump-apec-ceo-summit-da-nang-vietnam/. Truy cập 17/7/2018. 21. Gurpreet S. Khurana (2007). “Security of Sea Lines: Prospects for India–Japan Cooperation”. Strategic Analysis Vo.31, No.1, pp. 139-153. 22. United Nations (2017). World Population Prospects - The 2017 Revision. New York. 23. Raj Kumar Ray (2018). “India’s economy to become 3rd largest, surpass Japan, Germany by 2030”. Hindustan Times, htps://www.hindustantimes.com/business-news/india-seconomy-will-become-third-largest-in-the-world-surpass-japan-germany-by-2030-usagency/story-wBY2QOQ8YsYcrIK12A4HuK.html. Truy cập 18/7/2018. 24. K.Rajendra Singh (1974). Politics of the Indian Ocean. Thomas Press, Delhi. 25. Zia Ui Haque Shamsi (2012). Indian air force modernization plan of 2010: Challenges for regional air forces. Australian Defense College. 26. Salman Raf Sheikh (2014). “The Indian Ocean: A Flashpoint of India-China Power Tussle?”. New Eastern Outlook, htps://journal-neo.org/2014/10/11/the-indian-ocean-aflashpoint-of-india-china-power-tussle/. Truy cập 18/7/2018. 27. Vo Xuan Vinh (2013). Vietnam – India Relations in the light of India’s Look East Policy. Indian Council of World Affairs, NeUSw Delhi, pp.19-21.vi
dc.identifier.isbn978-604-62-6097-4-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67659-
dc.description.abstractBài viết phân tích những cơ sở cho sự phát triển quan hệ Việt - Ấn trong bối cảnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, rộng mở. Bài viết chỉ ra rằng, lịch sử tốt đẹp của tình hữu nghị Việt - Ấn là nền tảng vững chắc cho sự phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ. Bên cạnh đó, vị thế của Việt Nam cũng như của Ấn Độ trong bối cảnh mới, đặc biệt là nhu cần cần có nhau của hai quốc gia trước mối đe dọa chung về an ninh, là động lực quan trọng thúc đẩy mối quan hệ này phát triển. Tuy nhiên, thực trạng về hợp tác kinh tế là một vấn đề tồn tại trong quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ, có thể làm giảm tính thực chất của quan hệ chính trị - an ninh Việt - Ấn. The paper analyzes the foundations for the development of relations between Vietnam and India in the context of open and free Indo-Pacifc. The article points out that the good history of the India - Vietnam friendship is a solid foundation for the development of relations between Vietnam and India. In addition, the position of Vietnam and India in the new context, especially the mutual needs of the two countries, against the common threat of security, is an important driving force for this relationship. However, the current situation of economic cooperation is a problem in the relations between Vietnam and India, which may reduce the “reality” of the political Vietnam-India relatiovi
dc.description.sponsorshipULISvi
dc.language.isovivi
dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
dc.titleCƠ SỞ CHO SỰ PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ VIỆT NAM - ẤN ĐỘ TRONG BỐI CẢNH ẤN ĐỘ DƯƠNG – THÁI BÌNH DƯƠNG TỰ DO VÀ RỘNG MỞvi
dc.typeWorking Papervi
dc.contributor.conference2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS “LINGUISTICS - FOREIGN LANGUAGE EDUCATION INTERDISCIPLINARY FIELDSvi
dc.contributor.schoolĐại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCMvi
Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • PHẠM THỊ YÊN.pdf
  • Size : 8,81 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorPhạm, Thị Yên-
  dc.date.accessioned2019-10-10T03:44:19Z-
  dc.date.available2019-10-10T03:44:19Z-
  dc.date.issued2018-11-17-
  dc.identifier.citation1. Lê Văn Cương (2017). “Không gian phát triển của quan hệ Việt Nam - Ấn Độ”. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam - Ấn Độ: 45 quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược. Nxb. Lý luận chính trị. 2. Việt Cường (2018). “Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ ngày càng sâu rộng, đi vào thực chất”. VOV. htps://vov.vn/chinh-tri/quan-he-viet-naman-do-ngay-cang-sau-rong-di-vao-thucchat-734741.vov. Truy cập 17/7/2018. 3. Nguyễn Hoàng Giáp (chủ biên) (2013). Cạnh tranh chiến lược ở khu vực Đông Nam Á giữa một số nước lớn hiện nay. Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 4. Dương Thị Ngọc Minh (2015). “Dấu vết của chữ Phạn trên đất Nam Bộ”. Tạp chí Xưa & nay số 455, tr.42-45. 5. Trần Nam Tiến (chủ biên) (2016). Ấn Độ với Đông Nam Á trong bối cảnh quốc tế mới. Nxb. Văn hóa Văn nghệ, TP.HCM.2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS... 791 6. Nghiêm Thanh Thúy (2017). “Bốn mươi lăm năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ: Nâng tầm đối tác chiến lược toàn diện”. Tạp chí Cộng sản, htp://www.tapchicongsan.org.vn/ Home/Doi-ngoai-va-hoi-nhap/2017/43246/Bon-muoi-lam-nam-quan-he-Viet-Nam-AnDo-Nang.aspx. Truy cập 17/7/2018. 7. Praful Adagale (2012). “India And Vietnam: Four Decades Of Cooperation And Partnership - analysis”. Eurasia Review. htps://www.eurasiareview.com/22022012-india-and-vietnamfour-decades-of-cooperation-and-partnership-analysis/. Truy cập 7/7/2018. 8. Central Intelligence Agency (2018). “Vietnam, East & Southeast Asia”. Central Intelligence Agency. htps://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html. Truy cập 27/9/2017. 9. John Hemmings (2018). Global Britain in the Indo-Pacifc. Asia Studies Centre. 10. Dhruva Jaishankar (2016). “Indian Ocean region: A pivot for India’s growth”. Brookings Institute. htps://www.brookings.edu/opinions/indian-ocean-region-a-pivot-for-indiasgrowth/, Truy cập 17/7/2018. 11. Ministry of Foreign affairs of Japan (2007). “Confluence of the Two Seas” - Speech by H.E.Mr. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan at the Parliament of the Republic of Indi. htps://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv0708/speech-2.html. Truy cập 17/7/2018. 12. Ministry of External Affairs (India) (2014). “Agreements/MoUs signed during the State Visit of Hon’ble President to Vietnam (15 September, 2014)”. Ministry of External Affairs (Government of India). htp://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/23996/agree mentsmous+signed+during+the+state+visit+of+honble+president+to+vietnam+15+sept ember+2014. Truy cập 27/3/2016. 13. Ministry of External Affairs, Government of India (2016). “Press Statement by Prime Minister during his visit to Vietnam”. htp://www.mea.gov.in/Speeches-Statements. htm?dtl/27363/Press_Statement_by_Prime_Minister_during_his_visit_to_Vietnam_ September_03_2016. Truy cập 18/7/2018. 14. Ministry of External Affairs, Government of India (2016). “Banquet Speech by Prime Minister during his visit to Vietnam”. Truy cập 18/7/2018, từ: htp://www.mea.gov.in/ SpeechesStatements.htm?dtl/27364/Banquet_Speech_by_Prime_Minister_during_his_ visit_to_Vietnam_September_03_2016. 15. Danielle Rajendram (2014). India’s new Asia – Pacifc strategy: Modi act East. The Lowy Institute for International Policy. 16. David Michel and Russell Sticklor (eds)(2012). Indian Ocean Rising: Maritime Security and Policy Challenges. Washington DC: Stimson Centre. 17. Singh, A. (2012). “South China Sea Disputes: Regional Issue, Global Concerns”. Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India, 8(1), 116-135.792 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS... 18. Rup Narayan Das (2013). “India-China Relations A new Paradigm”. IDSA Monogragh Series, No.19, May 2013. Institute for Defence Studies and Analyses, New Delhi. htps:// idsa.in/system/fles/Monograph19.pdf. 19. Harsh V. Pant (2013). “India and Vietnam add a punch to their ties”. The Japan Times. https://www.japantimes.co.jp/opinion/2013/11/29/commentary/world-commentary/ india-and-vietnam-add-a-punch-to-their-ties/#.Wz4yde0WuUk. Truy cập 3/7/2018 20. The Whitehouse (2017). “Remarks by President Trump at APEC CEO Summit, Da Nang, Vietnam”. The Whitehouse. htps://www.whitehouse.gov/briefngs-statements/remarkspresident-trump-apec-ceo-summit-da-nang-vietnam/. Truy cập 17/7/2018. 21. Gurpreet S. Khurana (2007). “Security of Sea Lines: Prospects for India–Japan Cooperation”. Strategic Analysis Vo.31, No.1, pp. 139-153. 22. United Nations (2017). World Population Prospects - The 2017 Revision. New York. 23. Raj Kumar Ray (2018). “India’s economy to become 3rd largest, surpass Japan, Germany by 2030”. Hindustan Times, htps://www.hindustantimes.com/business-news/india-seconomy-will-become-third-largest-in-the-world-surpass-japan-germany-by-2030-usagency/story-wBY2QOQ8YsYcrIK12A4HuK.html. Truy cập 18/7/2018. 24. K.Rajendra Singh (1974). Politics of the Indian Ocean. Thomas Press, Delhi. 25. Zia Ui Haque Shamsi (2012). Indian air force modernization plan of 2010: Challenges for regional air forces. Australian Defense College. 26. Salman Raf Sheikh (2014). “The Indian Ocean: A Flashpoint of India-China Power Tussle?”. New Eastern Outlook, htps://journal-neo.org/2014/10/11/the-indian-ocean-aflashpoint-of-india-china-power-tussle/. Truy cập 18/7/2018. 27. Vo Xuan Vinh (2013). Vietnam – India Relations in the light of India’s Look East Policy. Indian Council of World Affairs, NeUSw Delhi, pp.19-21.vi
  dc.identifier.isbn978-604-62-6097-4-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67659-
  dc.description.abstractBài viết phân tích những cơ sở cho sự phát triển quan hệ Việt - Ấn trong bối cảnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, rộng mở. Bài viết chỉ ra rằng, lịch sử tốt đẹp của tình hữu nghị Việt - Ấn là nền tảng vững chắc cho sự phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ. Bên cạnh đó, vị thế của Việt Nam cũng như của Ấn Độ trong bối cảnh mới, đặc biệt là nhu cần cần có nhau của hai quốc gia trước mối đe dọa chung về an ninh, là động lực quan trọng thúc đẩy mối quan hệ này phát triển. Tuy nhiên, thực trạng về hợp tác kinh tế là một vấn đề tồn tại trong quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ, có thể làm giảm tính thực chất của quan hệ chính trị - an ninh Việt - Ấn. The paper analyzes the foundations for the development of relations between Vietnam and India in the context of open and free Indo-Pacifc. The article points out that the good history of the India - Vietnam friendship is a solid foundation for the development of relations between Vietnam and India. In addition, the position of Vietnam and India in the new context, especially the mutual needs of the two countries, against the common threat of security, is an important driving force for this relationship. However, the current situation of economic cooperation is a problem in the relations between Vietnam and India, which may reduce the “reality” of the political Vietnam-India relatiovi
  dc.description.sponsorshipULISvi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
  dc.titleCƠ SỞ CHO SỰ PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ VIỆT NAM - ẤN ĐỘ TRONG BỐI CẢNH ẤN ĐỘ DƯƠNG – THÁI BÌNH DƯƠNG TỰ DO VÀ RỘNG MỞvi
  dc.typeWorking Papervi
  dc.contributor.conference2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS “LINGUISTICS - FOREIGN LANGUAGE EDUCATION INTERDISCIPLINARY FIELDSvi
  dc.contributor.schoolĐại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCMvi
  Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • PHẠM THỊ YÊN.pdf
  • Size : 8,81 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :