Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đa lợi ích sử dụng bền vững các hồ nước, sông ngòi thuộc khu vực ngoại thành Hà Nội (Phía Nam và Phía Bắc Sông Hồng).

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67667Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đa lợi ích sử dụng bền vững các hồ nước, sông ngòi thuộc khu vực ngoại thành Hà Nội (Phía Nam và Phía Bắc Sông Hồng).

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67667