Nghiên cứu chế tạo hạt nano đa chức năng và thử nghiệm ứng dụng trong y sinh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67679Nghiên cứu chế tạo hạt nano đa chức năng và thử nghiệm ứng dụng trong y sinh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67679