Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hằng-
dc.date.accessioned2019-10-10T08:01:55Z-
dc.date.available2019-10-10T08:01:55Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationNguyễn, T. H. (2017). Dạy học khám phá với chủ đề Tam giác đồng dạng trong chương trình hình học trung học cơ sở. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode601401-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67681-
dc.description.abstract- Nghiên cứu cơ sở lí luận của phương pháp dạy học khám phá và dạy học theo chủ đề theo định hướng phát triển năng lực người học, tác giả đã làm rõ được ưu điểm của dạy học khám phá và ưu thế của dạy học chủ đề so với dạy học theo cách tiếp cận truyền thống hiện nay. - Qua tìm hiểu yêu cầu, mục tiêu và nội dung dạy học đối với chủ đề tam giác đồng dạng và khảo sát về thực trạng dạy học hình học, thực tiễn dạy học chủ đề Tam giác đồng dạng trong chương trình trung học cơ sở, cho thấy nhu cầu và sự hiểu biết của giáo viên và học sinh về phương pháp dạy học khám phá. Từ đó, thiết kế được một số giáo án dạy học khám phá với chủ đề Tam giác đồng dạng. - Khai thác và vận dụng được phương pháp dạy học khám phá trong dạy học khái niệm, định lí và giải toán, tác giả đã tổ chức thực nghiệm sư phạm với bốn giáo án nhằm minh họa cho tính khả thi và hiệu quả của phương pháp dạy học này với chủ đề Tam giác đồng dạng. - Từ kết quả thực nghiệm cho thấy: Dạy học khám phá không những giúp học sinh lĩnh hội kiến thức một cách chủ động mà còn giúp học sinh phát triển năng lực tự học, tự khám phá, năng lực giải quyết vấn đề, năng lưc hợp tác, năng lực giao tiếp, tạo điều kiện cho học sinh tự khẳng định mình.vi
dc.format.extent91 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : Trường Đại học giáo dụcvi
dc.subjectToán họcvi
dc.subjectKhám phávi
dc.titleDạy học khám phá với chủ đề Tam giác đồng dạng trong chương trình hình học trung học cơ sở. : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401vi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.lic510.71 NG-H 2017 / 05050003023-
dc.description.degreeLuận văn Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Toán học)vi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dụcvi
Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 05050003023.pdf
  • Size : 1,57 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hằng-
  dc.date.accessioned2019-10-10T08:01:55Z-
  dc.date.available2019-10-10T08:01:55Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. H. (2017). Dạy học khám phá với chủ đề Tam giác đồng dạng trong chương trình hình học trung học cơ sở. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode601401-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67681-
  dc.description.abstract- Nghiên cứu cơ sở lí luận của phương pháp dạy học khám phá và dạy học theo chủ đề theo định hướng phát triển năng lực người học, tác giả đã làm rõ được ưu điểm của dạy học khám phá và ưu thế của dạy học chủ đề so với dạy học theo cách tiếp cận truyền thống hiện nay. - Qua tìm hiểu yêu cầu, mục tiêu và nội dung dạy học đối với chủ đề tam giác đồng dạng và khảo sát về thực trạng dạy học hình học, thực tiễn dạy học chủ đề Tam giác đồng dạng trong chương trình trung học cơ sở, cho thấy nhu cầu và sự hiểu biết của giáo viên và học sinh về phương pháp dạy học khám phá. Từ đó, thiết kế được một số giáo án dạy học khám phá với chủ đề Tam giác đồng dạng. - Khai thác và vận dụng được phương pháp dạy học khám phá trong dạy học khái niệm, định lí và giải toán, tác giả đã tổ chức thực nghiệm sư phạm với bốn giáo án nhằm minh họa cho tính khả thi và hiệu quả của phương pháp dạy học này với chủ đề Tam giác đồng dạng. - Từ kết quả thực nghiệm cho thấy: Dạy học khám phá không những giúp học sinh lĩnh hội kiến thức một cách chủ động mà còn giúp học sinh phát triển năng lực tự học, tự khám phá, năng lực giải quyết vấn đề, năng lưc hợp tác, năng lực giao tiếp, tạo điều kiện cho học sinh tự khẳng định mình.vi
  dc.format.extent91 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherH. : Trường Đại học giáo dụcvi
  dc.subjectToán họcvi
  dc.subjectKhám phávi
  dc.titleDạy học khám phá với chủ đề Tam giác đồng dạng trong chương trình hình học trung học cơ sở. : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401vi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.lic510.71 NG-H 2017 / 05050003023-
  dc.description.degreeLuận văn Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Toán học)vi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dụcvi
  Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 05050003023.pdf
  • Size : 1,57 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :