Nghiên cứu điều chế vật liệu nano Fe3O4 và khả năng sử dụng chúng trong chế tạo lớp phủ chống ăn mòn kim loại.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67686Nghiên cứu điều chế vật liệu nano Fe3O4 và khả năng sử dụng chúng trong chế tạo lớp phủ chống ăn mòn kim loại.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67686