Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHoàng, Trung Thành-
dc.contributor.authorNguyễn, Xuân Huấn-
dc.contributor.authorĐinh, Nho Thái-
dc.contributor.authorNguyễn, Huy Hoàng-
dc.contributor.authorVũ, Đình Thống-
dc.date.accessioned2019-10-11T02:21:40Z-
dc.date.available2019-10-11T02:21:40Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationHoàng, T. T. et al. (2018). Nghiên cứu tính đa dạng và xây dựng cơ sở dữ liệu siêu âm của họ Dơi lá mũi (Chiroptera: Rhinolophidae) ở Việt Nam. Đề tài Nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.vi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67703-
dc.description.abstractKiểm kê, đánh giá tính đa dạng và hệ thống phân loại của họ Dơi lá mũi ở Việt Nam làm cơ sở khoa học cho công tác nghiên cứu, giám sát và bảo tồn đa dạng sinh học. Mô tả chi tiết các đặc điểm nhận dạng của họ Dơi lá mũi ở Việt Nam. Xây dựng bộ mẫu đại diện và bộ dẫn liệu cơ bản về siêu âm của các loài Dơi lá mũi, làm cơ sở cho việc định loại. Xác lập bản đồ phân bố của mỗi loài Dơi lá mũi ở Việt Nam.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : Đại học Quốc gia Hà Nộivi
dc.subjectHọ Dơi lá mũivi
dc.subjectCơ sở dữ liệu siêu âmvi
dc.titleNghiên cứu tính đa dạng và xây dựng cơ sở dữ liệu siêu âm của họ Dơi lá mũi (Chiroptera: Rhinolophidae) ở Việt Nam.vi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.lic599.4-
dc.contributor.schoolTrường Đại học Khoa học Tự nhiênvi
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • 00060000486.pdf
  • Size : 1,32 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorHoàng, Trung Thành-
  dc.contributor.authorNguyễn, Xuân Huấn-
  dc.contributor.authorĐinh, Nho Thái-
  dc.contributor.authorNguyễn, Huy Hoàng-
  dc.contributor.authorVũ, Đình Thống-
  dc.date.accessioned2019-10-11T02:21:40Z-
  dc.date.available2019-10-11T02:21:40Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.citationHoàng, T. T. et al. (2018). Nghiên cứu tính đa dạng và xây dựng cơ sở dữ liệu siêu âm của họ Dơi lá mũi (Chiroptera: Rhinolophidae) ở Việt Nam. Đề tài Nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.vi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67703-
  dc.description.abstractKiểm kê, đánh giá tính đa dạng và hệ thống phân loại của họ Dơi lá mũi ở Việt Nam làm cơ sở khoa học cho công tác nghiên cứu, giám sát và bảo tồn đa dạng sinh học. Mô tả chi tiết các đặc điểm nhận dạng của họ Dơi lá mũi ở Việt Nam. Xây dựng bộ mẫu đại diện và bộ dẫn liệu cơ bản về siêu âm của các loài Dơi lá mũi, làm cơ sở cho việc định loại. Xác lập bản đồ phân bố của mỗi loài Dơi lá mũi ở Việt Nam.vi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherH. : Đại học Quốc gia Hà Nộivi
  dc.subjectHọ Dơi lá mũivi
  dc.subjectCơ sở dữ liệu siêu âmvi
  dc.titleNghiên cứu tính đa dạng và xây dựng cơ sở dữ liệu siêu âm của họ Dơi lá mũi (Chiroptera: Rhinolophidae) ở Việt Nam.vi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.lic599.4-
  dc.contributor.schoolTrường Đại học Khoa học Tự nhiênvi
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • 00060000486.pdf
  • Size : 1,32 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :