Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNgô, Linh Ngọc-
dc.contributor.authorNguyễn, Hoàng Anh-
dc.date.accessioned2016-04-05T03:45:56Z-
dc.date.available2016-04-05T03:45:56Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citation8 tr.en_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6798-
dc.description.abstractLàm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về thẩm định và thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở địa phương ban hành. Phân tích nội dung thẩm định và thẩm tra được pháp luật quy định với bất cập trong thực tiễn. Đề xuất một số giải pháp cụ thể, như sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản pháp luật, xây dựng cơ chế thực hiện, nhằm hoàn thiện việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherKhoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nộien_US
dc.subjectVăn bản quy phạm pháp luậten_US
dc.subjectPháp luật Việt Namen_US
dc.subjectCơ quan nhà nướcen_US
dc.subjectBan hành văn bảnen_US
dc.titleThẩm định và thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước ở địa phương ban hànhen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 00050002377.pdf
  • Size : 286,66 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNgô, Linh Ngọc-
  dc.contributor.authorNguyễn, Hoàng Anh-
  dc.date.accessioned2016-04-05T03:45:56Z-
  dc.date.available2016-04-05T03:45:56Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.citation8 tr.en_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6798-
  dc.description.abstractLàm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về thẩm định và thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở địa phương ban hành. Phân tích nội dung thẩm định và thẩm tra được pháp luật quy định với bất cập trong thực tiễn. Đề xuất một số giải pháp cụ thể, như sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản pháp luật, xây dựng cơ chế thực hiện, nhằm hoàn thiện việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.en_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherKhoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nộien_US
  dc.subjectVăn bản quy phạm pháp luậten_US
  dc.subjectPháp luật Việt Namen_US
  dc.subjectCơ quan nhà nướcen_US
  dc.subjectBan hành văn bảnen_US
  dc.titleThẩm định và thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước ở địa phương ban hànhen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 00050002377.pdf
  • Size : 286,66 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :