Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Huy Cường-
dc.date.accessioned2019-12-20T08:25:24Z-
dc.date.available2019-12-20T08:25:24Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationPhạm, H. C. (2014). Vốn xã hội trong thị trường lao động. Hội nghị khoa học cán bộ trẻ và học viên sau đại học năm học 2013-2014vi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68311-
dc.description.abstractVôn xã hội là nguồn lực được hình thành thông qua các mạng lưới xã hội; niềm tin giữa các cá nhân với nhau; và sự tham gia của cá nhân vào các nhóm, các hoạt động mang tính chất xã hội. Vôh xã hội có thể được đầu tư xây dựng và sử dụng để hướng tới đạt được các mục đích. Vốn xã hội có ảnh hưởng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có thị trường lao động - noi tổn tại mối quan hệ cung (người lao động) và cầu (người sử dụng lao động). Vốn xã hội là phương tiện hữu hiệu tạo điều kiện cho sự lan truyền các luồng thông tin về việc làm trong thị trường lao động, kết nô'i mỗi cá nhân với các công việc. Mọi khía cạnh của một công việc, ở góc độ kinh tế và phi kinh tê' đều chịu sự ảnh hưởng của vôn xã hội theo chiều hướng tích cực, và đôi khi là cả tiêu cực Vôn xã hội là nguồn lực được hình thành thông qua các mạng lưới xã hội; niềm tin giữa các cá nhân với nhau; và sự tham gia của cá nhân vào các nhóm, các hoạt động mang tính chất xã hội. Vốn xã hội có thể được đầu tư xây dựng và sử dụng để hướng tới đạt được các mục đích. Vốn xã hội có ảnh hưởng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có thị trường lao động - noi tổn tại mối quan hệ cung (người lao động) và cầu (người sử dụng lao động). Vốn xã hội là phương tiện hữu hiệu tạo điều kiện cho sự lan truyền các luồng thông tin về việc làm trong thị trường lao động, kết nô'i mỗi cá nhân với các công việc. Mọi khía cạnh của một công việc, ở góc độ kinh tế và phi kinh tê' đều chịu sự ảnh hưởng của vôn xã hội theo chiều hướng tích cực, và đôi khi là cả tiêu cựcvi
dc.format.extenttr. 696-708-
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học KHXH&NVvi
dc.subjectvốn xã hộivi
dc.subjectthị trường lao độngvi
dc.titleVốn xã hội trong thị trường lao độngvi
dc.typeConference Papervi
dc.contributor.conferenceHội nghị khoa học cán bộ trẻ và học viên sau đại học năm học 2013-2014vi
Appears in Collections:USSH - Conference Proceedings


 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học 42.pdf
  • Size : 1,77 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorPhạm, Huy Cường-
  dc.date.accessioned2019-12-20T08:25:24Z-
  dc.date.available2019-12-20T08:25:24Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationPhạm, H. C. (2014). Vốn xã hội trong thị trường lao động. Hội nghị khoa học cán bộ trẻ và học viên sau đại học năm học 2013-2014vi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68311-
  dc.description.abstractVôn xã hội là nguồn lực được hình thành thông qua các mạng lưới xã hội; niềm tin giữa các cá nhân với nhau; và sự tham gia của cá nhân vào các nhóm, các hoạt động mang tính chất xã hội. Vôh xã hội có thể được đầu tư xây dựng và sử dụng để hướng tới đạt được các mục đích. Vốn xã hội có ảnh hưởng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có thị trường lao động - noi tổn tại mối quan hệ cung (người lao động) và cầu (người sử dụng lao động). Vốn xã hội là phương tiện hữu hiệu tạo điều kiện cho sự lan truyền các luồng thông tin về việc làm trong thị trường lao động, kết nô'i mỗi cá nhân với các công việc. Mọi khía cạnh của một công việc, ở góc độ kinh tế và phi kinh tê' đều chịu sự ảnh hưởng của vôn xã hội theo chiều hướng tích cực, và đôi khi là cả tiêu cực Vôn xã hội là nguồn lực được hình thành thông qua các mạng lưới xã hội; niềm tin giữa các cá nhân với nhau; và sự tham gia của cá nhân vào các nhóm, các hoạt động mang tính chất xã hội. Vốn xã hội có thể được đầu tư xây dựng và sử dụng để hướng tới đạt được các mục đích. Vốn xã hội có ảnh hưởng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có thị trường lao động - noi tổn tại mối quan hệ cung (người lao động) và cầu (người sử dụng lao động). Vốn xã hội là phương tiện hữu hiệu tạo điều kiện cho sự lan truyền các luồng thông tin về việc làm trong thị trường lao động, kết nô'i mỗi cá nhân với các công việc. Mọi khía cạnh của một công việc, ở góc độ kinh tế và phi kinh tê' đều chịu sự ảnh hưởng của vôn xã hội theo chiều hướng tích cực, và đôi khi là cả tiêu cựcvi
  dc.format.extenttr. 696-708-
  dc.language.isovivi
  dc.publisherĐại học KHXH&NVvi
  dc.subjectvốn xã hộivi
  dc.subjectthị trường lao độngvi
  dc.titleVốn xã hội trong thị trường lao độngvi
  dc.typeConference Papervi
  dc.contributor.conferenceHội nghị khoa học cán bộ trẻ và học viên sau đại học năm học 2013-2014vi
  Appears in Collections:USSH - Conference Proceedings


 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học 42.pdf
  • Size : 1,77 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :