Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Kim Sơn-
dc.date.accessioned2020-01-13T07:50:27Z-
dc.date.available2020-01-13T07:50:27Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationNguyễn, K. S. (2019). Phát triển học liệu số cho đại học thông minh. Cẩm nang Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội 2019. Tr. 7-8.vi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68484-
dc.description.abstractVới vai trò phục vụ, hỗ trợ và tham gia kiến tạo trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu của ĐHQGHN, Trung tâm Thông tin –Thư viện (Trung tâm) là một trong những đơn vị đầu mối tham gia tích cực vào công cuộc đổi mới tại ĐHQGHN. Các dịch vụ hỗ trợ và cung cấp thông tin, học liệu cho người dùng tin của Trung tâm cần gắn bó mật thiết với các ngành đào tạo, chương trình đào tạo, nghiên cứu của các đơn vị đào tạo, các viện nghiên cứu trong toàn ĐHQGHN. Trên cơ sở lấy mục tiêu đáp ứng tốt nhất nhu cầu tin của người dùng tin, Trung tâm phải là nơi hỗ trợ, kích thích cảm hứng nghiên cứu, học tập, khám phá tri thức, đồng thời cũng là nơi nuôi dưỡng ý thức học tập suốt đời. Nơi đây không chỉ có trách nhiệm làm đầu mối phục vụ tài nguyên học thuật mà còn là trung tâm lan tỏa các giá trị tinh hoa tri thức, thúc đẩy hoạt động học tập, giảng dạy, và nghiên cứu của cán bộ, người dạy và người học tại ĐHQGHN.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộivi
dc.relation.ispartofCẩm nang Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội 2019-
dc.subjectHọc liệu số -- Phát triểnvi
dc.subjectĐại học thông minhvi
dc.subjectThư viện số 4.0vi
dc.subjectĐại học Quốc gia Hà Nộivi
dc.titlePhát triển học liệu số cho đại học thông minhvi
dc.typeArticlevi
Appears in Collections:Ấn phẩm Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN


 • Cam_nang_2019_Thay_Kim_Son_Phat_trien_hoc_lieu_so.pdf
  • Size : 321,92 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Kim Sơn-
  dc.date.accessioned2020-01-13T07:50:27Z-
  dc.date.available2020-01-13T07:50:27Z-
  dc.date.issued2019-
  dc.identifier.citationNguyễn, K. S. (2019). Phát triển học liệu số cho đại học thông minh. Cẩm nang Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội 2019. Tr. 7-8.vi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68484-
  dc.description.abstractVới vai trò phục vụ, hỗ trợ và tham gia kiến tạo trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu của ĐHQGHN, Trung tâm Thông tin –Thư viện (Trung tâm) là một trong những đơn vị đầu mối tham gia tích cực vào công cuộc đổi mới tại ĐHQGHN. Các dịch vụ hỗ trợ và cung cấp thông tin, học liệu cho người dùng tin của Trung tâm cần gắn bó mật thiết với các ngành đào tạo, chương trình đào tạo, nghiên cứu của các đơn vị đào tạo, các viện nghiên cứu trong toàn ĐHQGHN. Trên cơ sở lấy mục tiêu đáp ứng tốt nhất nhu cầu tin của người dùng tin, Trung tâm phải là nơi hỗ trợ, kích thích cảm hứng nghiên cứu, học tập, khám phá tri thức, đồng thời cũng là nơi nuôi dưỡng ý thức học tập suốt đời. Nơi đây không chỉ có trách nhiệm làm đầu mối phục vụ tài nguyên học thuật mà còn là trung tâm lan tỏa các giá trị tinh hoa tri thức, thúc đẩy hoạt động học tập, giảng dạy, và nghiên cứu của cán bộ, người dạy và người học tại ĐHQGHN.vi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộivi
  dc.relation.ispartofCẩm nang Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội 2019-
  dc.subjectHọc liệu số -- Phát triểnvi
  dc.subjectĐại học thông minhvi
  dc.subjectThư viện số 4.0vi
  dc.subjectĐại học Quốc gia Hà Nộivi
  dc.titlePhát triển học liệu số cho đại học thông minhvi
  dc.typeArticlevi
  Appears in Collections:Ấn phẩm Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN


 • Cam_nang_2019_Thay_Kim_Son_Phat_trien_hoc_lieu_so.pdf
  • Size : 321,92 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :