Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrương, Anh Hoàng-
dc.contributor.authorVũ, Tiến Thành, 1991--
dc.date.accessioned2020-01-14T08:30:52Z-
dc.date.available2020-01-14T08:30:52Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationVũ, T. T. (2019). Ứng dụng công nghệ chuỗi khối hỗ trợ hoạt động kinh doanh của ngành điện. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode848010301-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68496-
dc.description.abstract“Ứng dụng công nghệ chuỗi khối hỗ trợ hoạt động kinh doanh của ngành điện” để làm hướng nghiên cứu cho bản thân mình. Đồng thời áp dụng nền tảng Hyperledger Fabric - một trong những nền tảng blockchain phổ biến hiện nay làm cơ sở để phát triển hệ thống. Blockchain có tiềm năng làm thay đổi ngành công nghiệp năng lượng điện bằng nhiều cách, nhưng có lẽ sự ảnh hưởng lớn nhất là tạo ra một mức độ minh bạch mới. Việc áp dụng blockchain một cách rộng rãi sẽ tạo ra sự minh bạch đáng kể ở mọi cấp độ. Trên quy mô lớn, mỗi khi một sản lượng điện được sản xuất ra, được truyền tải đi hay số công tơ mét được ghi theo kỳ, giao dịch sẽ được ghi chép lại trên một sổ cái kỹ thuật số, nhằm để lại dấu vết. Như vậy, hàng triệu giao dịch liên quan đến năng lượng điện hàng năm sẽ được hiển thị công khai và có thể kiểm soát nhờ cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi công nghệ blockchain.vi
dc.format.extent74 tr.-
dc.language.isovivi
dc.subjectKỹ thuật phần mềmvi
dc.subjectCông nghệ chuỗi khối -- Ứng dụngvi
dc.subject.ddc005.3-
dc.titleỨng dụng công nghệ chuỗi khối hỗ trợ hoạt động kinh doanh của ngành điệnvi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licVU-T-
dc.description.degreeKỹ thuật phần mềmvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Công nghệ-
Appears in Collections:UET - Master Theses


 • 00050010104.pdf
  • Size : 3,14 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrương, Anh Hoàng-
  dc.contributor.authorVũ, Tiến Thành, 1991--
  dc.date.accessioned2020-01-14T08:30:52Z-
  dc.date.available2020-01-14T08:30:52Z-
  dc.date.issued2019-
  dc.identifier.citationVũ, T. T. (2019). Ứng dụng công nghệ chuỗi khối hỗ trợ hoạt động kinh doanh của ngành điện. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode848010301-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68496-
  dc.description.abstract“Ứng dụng công nghệ chuỗi khối hỗ trợ hoạt động kinh doanh của ngành điện” để làm hướng nghiên cứu cho bản thân mình. Đồng thời áp dụng nền tảng Hyperledger Fabric - một trong những nền tảng blockchain phổ biến hiện nay làm cơ sở để phát triển hệ thống. Blockchain có tiềm năng làm thay đổi ngành công nghiệp năng lượng điện bằng nhiều cách, nhưng có lẽ sự ảnh hưởng lớn nhất là tạo ra một mức độ minh bạch mới. Việc áp dụng blockchain một cách rộng rãi sẽ tạo ra sự minh bạch đáng kể ở mọi cấp độ. Trên quy mô lớn, mỗi khi một sản lượng điện được sản xuất ra, được truyền tải đi hay số công tơ mét được ghi theo kỳ, giao dịch sẽ được ghi chép lại trên một sổ cái kỹ thuật số, nhằm để lại dấu vết. Như vậy, hàng triệu giao dịch liên quan đến năng lượng điện hàng năm sẽ được hiển thị công khai và có thể kiểm soát nhờ cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi công nghệ blockchain.vi
  dc.format.extent74 tr.-
  dc.language.isovivi
  dc.subjectKỹ thuật phần mềmvi
  dc.subjectCông nghệ chuỗi khối -- Ứng dụngvi
  dc.subject.ddc005.3-
  dc.titleỨng dụng công nghệ chuỗi khối hỗ trợ hoạt động kinh doanh của ngành điệnvi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licVU-T-
  dc.description.degreeKỹ thuật phần mềmvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Công nghệ-
  Appears in Collections:UET - Master Theses


 • 00050010104.pdf
  • Size : 3,14 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :