Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBùi, Quang Hưng-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Luyến, 1988--
dc.date.accessioned2020-01-14T08:49:01Z-
dc.date.available2020-01-14T08:49:01Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationNguyễn, T. H. L. (2019). Phân loại lớp phủ đô thị cho khu vực Hà Nội- Việt Nam sử dụng ảnh vệ tinh Venus. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode848010401-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68499-
dc.description.abstractTrình bày các khái niệm cơ bản của khoa học viễn thám, ảnh vệ tinh và các ứng dụng của nó trong những lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, tôi đã trình bày các bước thực hiện để thu thập các ảnh Venus từ kho dữ liệu ảnh của TheIA. Thực hiện phân lớp ảnh Venus đơn sử dụng các thuật toán phân lớp đặc trưng để so sánh độ chính xác đạt được. Sau đó xử lý các ảnh vệ tinh, để tạo ra các bức ảnh kết hợp với những điểm ảnh tốt nhất, ít bị ảnh hưởng bởi mây hoặc bóng mây.vi
dc.format.extent58 tr.-
dc.language.isovivi
dc.subjectẢnh vệ tinhvi
dc.subjectViễn thámvi
dc.subjectĐô thị -- Quản lývi
dc.subjectHà Nội (Việt Nam)vi
dc.subjectMechatronics Engineering Technologyvi
dc.subjectComputer graphicsvi
dc.subject.ddc006.6-
dc.titlePhân loại lớp phủ đô thị cho khu vực Hà Nội- Việt Nam sử dụng ảnh vệ tinh Venusvi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licNG-L-
dc.description.degreeHệ thống thông tinvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Công nghệvi
Appears in Collections:UET - Master Theses


 • 00050010105.pdf
  • Size : 1,66 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorBùi, Quang Hưng-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Luyến, 1988--
  dc.date.accessioned2020-01-14T08:49:01Z-
  dc.date.available2020-01-14T08:49:01Z-
  dc.date.issued2019-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. H. L. (2019). Phân loại lớp phủ đô thị cho khu vực Hà Nội- Việt Nam sử dụng ảnh vệ tinh Venus. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode848010401-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68499-
  dc.description.abstractTrình bày các khái niệm cơ bản của khoa học viễn thám, ảnh vệ tinh và các ứng dụng của nó trong những lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, tôi đã trình bày các bước thực hiện để thu thập các ảnh Venus từ kho dữ liệu ảnh của TheIA. Thực hiện phân lớp ảnh Venus đơn sử dụng các thuật toán phân lớp đặc trưng để so sánh độ chính xác đạt được. Sau đó xử lý các ảnh vệ tinh, để tạo ra các bức ảnh kết hợp với những điểm ảnh tốt nhất, ít bị ảnh hưởng bởi mây hoặc bóng mây.vi
  dc.format.extent58 tr.-
  dc.language.isovivi
  dc.subjectẢnh vệ tinhvi
  dc.subjectViễn thámvi
  dc.subjectĐô thị -- Quản lývi
  dc.subjectHà Nội (Việt Nam)vi
  dc.subjectMechatronics Engineering Technologyvi
  dc.subjectComputer graphicsvi
  dc.subject.ddc006.6-
  dc.titlePhân loại lớp phủ đô thị cho khu vực Hà Nội- Việt Nam sử dụng ảnh vệ tinh Venusvi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licNG-L-
  dc.description.degreeHệ thống thông tinvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Công nghệvi
  Appears in Collections:UET - Master Theses


 • 00050010105.pdf
  • Size : 1,66 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :