Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBùi, Quang Hưng-
dc.contributor.authorBế, Huy Dưỡng, 1989--
dc.date.accessioned2020-01-14T08:54:54Z-
dc.date.available2020-01-14T08:54:54Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationBế, H. D. (2019). Phân loại lớp phủ đô thị cho thủ đô Viên Chăn – Lào, sử dụng ảnh Composite Landsat-8. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68500-
dc.description.abstractLuận văn đã trình bày các khái niệm cơ bản của khoa học viễn thám, ảnh vệ tinh và các ứng dụng của nó trong những lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, luận văn đã trình bày các bước thực hiện để thu thập các ảnh Landsat 8 từ kho dữ liệu ảnh của NASA thông qua GEE. Sau đó xử lý các ảnh vệ tinh, để tạo ra các bức ảnh kết hợp với những điểm ảnh tốt nhất, ít bị ảnh hưởng bởi mây hoặc bóng mây. Kết quả của quá trình xử lý ảnh là những bức Ảnh đại diện cho các TargetDOY trong năm. Từ các bức ảnh kết hợp ít mây này, kết hợp với tập dữ liệu điểm mẫu đã thực địa tại thủ đô Viêng Chăn – Lào, quá trình phân loại lớp phủ đô thị được thực hiện. Kết quả cuối cùng là bản đồ lớp phủ đô thị cho thủ đô Viêng Chăn – Lào năm 2018. Các phương pháp đánh giá phân lớp cũng đã được thực hiện để đánh giá kết quả này, OA đạt được 97.07% cùng với hệ số Kappa là 0.82. Kết quả phân lớp cuối này đảm bảo độ tin cậy trong thống kê.vi
dc.format.extent64 tr.-
dc.language.isovivi
dc.subjectẢnh vệ tinhvi
dc.subjectViễn thámvi
dc.subjectĐô thị -- Quản lývi
dc.subjectViên Chăn (Lào)vi
dc.subjectMechatronics Engineering Technologyvi
dc.subjectComputer graphicsvi
dc.subject.ddc006.6-
dc.titlePhân loại lớp phủ đô thị cho thủ đô Viên Chăn – Lào, sử dụng ảnh Composite Landsat-8vi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licBE-D / 00050010106-
dc.description.degreeHệ thống thông tinvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Công nghệvi
Appears in Collections:UET - Master Theses


 • 00050010106.pdf
  • Size : 3,5 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorBùi, Quang Hưng-
  dc.contributor.authorBế, Huy Dưỡng, 1989--
  dc.date.accessioned2020-01-14T08:54:54Z-
  dc.date.available2020-01-14T08:54:54Z-
  dc.date.issued2019-
  dc.identifier.citationBế, H. D. (2019). Phân loại lớp phủ đô thị cho thủ đô Viên Chăn – Lào, sử dụng ảnh Composite Landsat-8. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68500-
  dc.description.abstractLuận văn đã trình bày các khái niệm cơ bản của khoa học viễn thám, ảnh vệ tinh và các ứng dụng của nó trong những lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, luận văn đã trình bày các bước thực hiện để thu thập các ảnh Landsat 8 từ kho dữ liệu ảnh của NASA thông qua GEE. Sau đó xử lý các ảnh vệ tinh, để tạo ra các bức ảnh kết hợp với những điểm ảnh tốt nhất, ít bị ảnh hưởng bởi mây hoặc bóng mây. Kết quả của quá trình xử lý ảnh là những bức Ảnh đại diện cho các TargetDOY trong năm. Từ các bức ảnh kết hợp ít mây này, kết hợp với tập dữ liệu điểm mẫu đã thực địa tại thủ đô Viêng Chăn – Lào, quá trình phân loại lớp phủ đô thị được thực hiện. Kết quả cuối cùng là bản đồ lớp phủ đô thị cho thủ đô Viêng Chăn – Lào năm 2018. Các phương pháp đánh giá phân lớp cũng đã được thực hiện để đánh giá kết quả này, OA đạt được 97.07% cùng với hệ số Kappa là 0.82. Kết quả phân lớp cuối này đảm bảo độ tin cậy trong thống kê.vi
  dc.format.extent64 tr.-
  dc.language.isovivi
  dc.subjectẢnh vệ tinhvi
  dc.subjectViễn thámvi
  dc.subjectĐô thị -- Quản lývi
  dc.subjectViên Chăn (Lào)vi
  dc.subjectMechatronics Engineering Technologyvi
  dc.subjectComputer graphicsvi
  dc.subject.ddc006.6-
  dc.titlePhân loại lớp phủ đô thị cho thủ đô Viên Chăn – Lào, sử dụng ảnh Composite Landsat-8vi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licBE-D / 00050010106-
  dc.description.degreeHệ thống thông tinvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Công nghệvi
  Appears in Collections:UET - Master Theses


 • 00050010106.pdf
  • Size : 3,5 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :