Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Ngọc Hóa-
dc.contributor.authorNguyễn, Thành Văn, 1980--
dc.date.accessioned2020-01-14T09:01:03Z-
dc.date.available2020-01-14T09:01:03Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationNguyễn, T. V. (2019). Giải pháp sinh báo cáo tài chính động sử dụng công nghệ Oracle BI Publisher. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode848010401-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68501-
dc.description.abstractLuận văn được thực hiện xuyên suốt trong quá trình từ khi hình thành các khái niệm, ý tưởng, phân tích thiết kế, trình bày cài đặt sản phẩm cho đến khi hoàn thành sản phẩm và kiểm tra kiểm thử đánh giá sản phẩm. Các kết quả chính của luận văn sẽ trình bày trong 4 chương có nội dung vắn tắt như sau: - Chương 1: Tổng quan về tri thức kinh doanh BI. Chương này giới thiệu các khái niệm cơ bản về nền tảng BI, các ưu điểm của thệ thống BI, các thành phần chính của BI, các khái niệm về báo cáo tài chính nói chung và khái niệm về báo cáo động. - Chương 2: Đưa ra giải pháp tạo, sửa, xóa và làm mới 1 báo cáo động, các quy trình làm một báo cáo động. - Chương 3: Thực hiện xây dựng giải pháp báo cáo tài chính trên nguồn dữ liệu hệ thống ERP bằng công cụ Oracle BI Publisher cho Công ty sản xuất gạch ốp lát Prime Group, kết quả cài đặt thực tế và thực nghiệm. - Chương 4: Kết luận chung, những kết quả đã đạt được.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectHệ thống thông tinvi
dc.subjectCông nghệ Oracle BI Publisher -- Ứng dụngvi
dc.subjectBáo cáo tài tính độngvi
dc.titleGiải pháp sinh báo cáo tài chính động sử dụng công nghệ Oracle BI Publishervi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licNG-V / 00050010107-
dc.description.degreeHệ thống thông tinvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Công nghệvi
Appears in Collections:UET - Master Theses


 • 00050010107.pdf
  • Size : 2,72 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Ngọc Hóa-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thành Văn, 1980--
  dc.date.accessioned2020-01-14T09:01:03Z-
  dc.date.available2020-01-14T09:01:03Z-
  dc.date.issued2019-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. V. (2019). Giải pháp sinh báo cáo tài chính động sử dụng công nghệ Oracle BI Publisher. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode848010401-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68501-
  dc.description.abstractLuận văn được thực hiện xuyên suốt trong quá trình từ khi hình thành các khái niệm, ý tưởng, phân tích thiết kế, trình bày cài đặt sản phẩm cho đến khi hoàn thành sản phẩm và kiểm tra kiểm thử đánh giá sản phẩm. Các kết quả chính của luận văn sẽ trình bày trong 4 chương có nội dung vắn tắt như sau: - Chương 1: Tổng quan về tri thức kinh doanh BI. Chương này giới thiệu các khái niệm cơ bản về nền tảng BI, các ưu điểm của thệ thống BI, các thành phần chính của BI, các khái niệm về báo cáo tài chính nói chung và khái niệm về báo cáo động. - Chương 2: Đưa ra giải pháp tạo, sửa, xóa và làm mới 1 báo cáo động, các quy trình làm một báo cáo động. - Chương 3: Thực hiện xây dựng giải pháp báo cáo tài chính trên nguồn dữ liệu hệ thống ERP bằng công cụ Oracle BI Publisher cho Công ty sản xuất gạch ốp lát Prime Group, kết quả cài đặt thực tế và thực nghiệm. - Chương 4: Kết luận chung, những kết quả đã đạt được.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectHệ thống thông tinvi
  dc.subjectCông nghệ Oracle BI Publisher -- Ứng dụngvi
  dc.subjectBáo cáo tài tính độngvi
  dc.titleGiải pháp sinh báo cáo tài chính động sử dụng công nghệ Oracle BI Publishervi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licNG-V / 00050010107-
  dc.description.degreeHệ thống thông tinvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Công nghệvi
  Appears in Collections:UET - Master Theses


 • 00050010107.pdf
  • Size : 2,72 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :