Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Minh Nguyệt-
dc.date.accessioned2020-01-20T08:35:38Z-
dc.date.available2020-01-20T08:35:38Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationNguyễn, T. M. N. (2015). Tam giác thương mại Âu-Phi-Mỹ khu vực Đại Tây Dương Thế kỷ XVI-XVIII. Hội nghị khoa học cán bộ trẻ và học viên sau đại học năm học 2014-2015: Nghiên cứu liên ngành trong khoa học xã hội và nhân văn tiếp cận từ góc độ lý thuyết và thực tiễn.vi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68538-
dc.description.abstractThế kỷ X V đánh dấu một thời kỳ phát triển thịnh đạt của các quốc gia châu Âu thông qua các hoạt động trao đổi hàng hóa, thương mại mang tính chất toàn cầu. ch i tính riêng tại khu vực Đai T ây Dương, sau các phát kiến địa lý cuối thập niên 1490, một tam giác thương mại kết nối ba châu lục Âu - Phi - Mỹ đã sớm định hình và phát triển mạnh mẽ, không thua kém hệ thống thương mại liên hoàn nối liền Tây Âu và Viễn Đông. Từ thời điểm này, những trung tâm buôn bán quốc tế sôi động ra đời và lần lượt thay thế nhau phát triển mạnh mẽ trong suốt hơn ba thế kỷ của giai đoạn cận đại sơ kỳ.vi
dc.format.extenttr. 436-459-
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học KHXH&NVvi
dc.relation.ispartofseriesHội nghị khoa học cán bộ trẻ và học viên sau đại học năm học 2014-2015: Nghiên cứu liên ngành trong khoa học xã hội và nhân văn tiếp cận từ góc độ lý thuyết và thực tiễn.;-
dc.subjectTam giác thương mạivi
dc.subjectÂu-Phi-Mỹvi
dc.subjectĐại Tây Dươngvi
dc.subjectThế kỷ XVI- XVIIIvi
dc.titleTam giác thương mại Âu-Phi-Mỹ khu vực Đại Tây Dương Thế kỷ XVI-XVIIIvi
dc.typeConference Papervi
dc.contributor.conferenceHội nghị khoa học cán bộ trẻ và học viên sau đại học năm học 2014-2015: Nghiên cứu liên ngành trong khoa học xã hội và nhân văn tiếp cận từ góc độ lý thuyết và thực tiễn.vi
Appears in Collections:USSH - Conference Proceedings


 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(27).pdf
  • Size : 2,78 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Minh Nguyệt-
  dc.date.accessioned2020-01-20T08:35:38Z-
  dc.date.available2020-01-20T08:35:38Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. M. N. (2015). Tam giác thương mại Âu-Phi-Mỹ khu vực Đại Tây Dương Thế kỷ XVI-XVIII. Hội nghị khoa học cán bộ trẻ và học viên sau đại học năm học 2014-2015: Nghiên cứu liên ngành trong khoa học xã hội và nhân văn tiếp cận từ góc độ lý thuyết và thực tiễn.vi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68538-
  dc.description.abstractThế kỷ X V đánh dấu một thời kỳ phát triển thịnh đạt của các quốc gia châu Âu thông qua các hoạt động trao đổi hàng hóa, thương mại mang tính chất toàn cầu. ch i tính riêng tại khu vực Đai T ây Dương, sau các phát kiến địa lý cuối thập niên 1490, một tam giác thương mại kết nối ba châu lục Âu - Phi - Mỹ đã sớm định hình và phát triển mạnh mẽ, không thua kém hệ thống thương mại liên hoàn nối liền Tây Âu và Viễn Đông. Từ thời điểm này, những trung tâm buôn bán quốc tế sôi động ra đời và lần lượt thay thế nhau phát triển mạnh mẽ trong suốt hơn ba thế kỷ của giai đoạn cận đại sơ kỳ.vi
  dc.format.extenttr. 436-459-
  dc.language.isovivi
  dc.publisherĐại học KHXH&NVvi
  dc.relation.ispartofseriesHội nghị khoa học cán bộ trẻ và học viên sau đại học năm học 2014-2015: Nghiên cứu liên ngành trong khoa học xã hội và nhân văn tiếp cận từ góc độ lý thuyết và thực tiễn.;-
  dc.subjectTam giác thương mạivi
  dc.subjectÂu-Phi-Mỹvi
  dc.subjectĐại Tây Dươngvi
  dc.subjectThế kỷ XVI- XVIIIvi
  dc.titleTam giác thương mại Âu-Phi-Mỹ khu vực Đại Tây Dương Thế kỷ XVI-XVIIIvi
  dc.typeConference Papervi
  dc.contributor.conferenceHội nghị khoa học cán bộ trẻ và học viên sau đại học năm học 2014-2015: Nghiên cứu liên ngành trong khoa học xã hội và nhân văn tiếp cận từ góc độ lý thuyết và thực tiễn.vi
  Appears in Collections:USSH - Conference Proceedings


 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(27).pdf
  • Size : 2,78 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :