Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCOUSTATY, Mickaël-
dc.contributor.authorLê, Thị Thùy Trang-
dc.date.accessioned2020-02-15T06:50:39Z-
dc.date.available2020-02-15T06:50:39Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationLê, T. T. T. (2018). Développement d’un prototype de laboratoire sur le marquage de documents textuels et texturés en vue d’empêche la fraude des diplômes de l’université de La Rochelle. Mémoire de master, Université Nationale du VietNam de HaNoi-
dc.identifier.degreecodeProgramme pilote-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69286-
dc.description.abstractLuận văn trình bày đánh giá hiệu suất của các mô hình sinh mẫu (Deep generative model) khác nhau đối với hai bộ dữ liệu chữ viết tay phổ biến. Các bản mẫu có chất lượng tốt đã được bàn giao và áp dụng vào việc xây dựng bản mẫu văn bằng của đại học La Rochelle-
dc.format.extent63 tr.-
dc.language.isofr-
dc.subjectCông nghệ thông tin ; Trí tuệ nhân tạo ; Khoa học máy tính-
dc.subject.ddc006.3-
dc.titleDéveloppement d’un prototype de laboratoire sur le marquage de documents textuels et texturés en vue d’empêche la fraude des diplômes de l’université de La Rochelle = Phát triển một sản phẩm thử nghiệm nhằm đánh dấu các văn bản để ngăn chặn sự gian lận các văn bằng của ĐH La Rochelle-
dc.typeTheses-
dc.identifier.licLE-T-
dc.description.degreeSystèmes Intelligents et Multimédia-
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Viện Quốc tế Pháp ngữ-
Appears in Collections:IFI - Master Theses


 • 00054000072.pdf
  • Size : 1,74 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorCOUSTATY, Mickaël-
  dc.contributor.authorLê, Thị Thùy Trang-
  dc.date.accessioned2020-02-15T06:50:39Z-
  dc.date.available2020-02-15T06:50:39Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.citationLê, T. T. T. (2018). Développement d’un prototype de laboratoire sur le marquage de documents textuels et texturés en vue d’empêche la fraude des diplômes de l’université de La Rochelle. Mémoire de master, Université Nationale du VietNam de HaNoi-
  dc.identifier.degreecodeProgramme pilote-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69286-
  dc.description.abstractLuận văn trình bày đánh giá hiệu suất của các mô hình sinh mẫu (Deep generative model) khác nhau đối với hai bộ dữ liệu chữ viết tay phổ biến. Các bản mẫu có chất lượng tốt đã được bàn giao và áp dụng vào việc xây dựng bản mẫu văn bằng của đại học La Rochelle-
  dc.format.extent63 tr.-
  dc.language.isofr-
  dc.subjectCông nghệ thông tin ; Trí tuệ nhân tạo ; Khoa học máy tính-
  dc.subject.ddc006.3-
  dc.titleDéveloppement d’un prototype de laboratoire sur le marquage de documents textuels et texturés en vue d’empêche la fraude des diplômes de l’université de La Rochelle = Phát triển một sản phẩm thử nghiệm nhằm đánh dấu các văn bản để ngăn chặn sự gian lận các văn bằng của ĐH La Rochelle-
  dc.typeTheses-
  dc.identifier.licLE-T-
  dc.description.degreeSystèmes Intelligents et Multimédia-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Viện Quốc tế Pháp ngữ-
  Appears in Collections:IFI - Master Theses


 • 00054000072.pdf
  • Size : 1,74 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :