Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBùi, Thị Bích Lan-
dc.contributor.authorYang, Dong Mei (Dương Đông Mị)-
dc.date.accessioned2020-02-15T06:57:04Z-
dc.date.available2020-02-15T06:57:04Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationYang, D. M. (2019). So sánh dân ca của người Nùng ở Lạng Sơn (Việt Nam) và người Choang ở Quảng Tây (Trung Quốc). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode60220113-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69367-
dc.description.abstractMục đích nghiên cứu của đề tài này là nghiên cứu một cách có hệ thống về dân ca của người Nùng ở Việt Nam và người Choang ởTrung Quốc, tìm ra sự tương đồng và khác biệt. Từ đó, đề xuất các khuyến nghị nhằm bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của loại hình văn hóa này ở mỗi quốc gia, đồng thời, góp phần thúc đẩy sự giao lưu văn hóa, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc-
dc.format.extent95 tr.-
dc.language.isovi-
dc.subjectDân ca người Nùng ; Người Choang ; Văn hóa dân gian ; Bảo tồn giá trị văn hóa ; Giao lưu văn hóa-
dc.subject.ddc398.209597-
dc.titleSo sánh dân ca của người Nùng ở Lạng Sơn (Việt Nam) và người Choang ở Quảng Tây (Trung Quốc)-
dc.typeTheses-
dc.identifier.licYAN-
dc.description.degreeViệt Nam học-
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050005703.pdf
  • Size : 3,99 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorBùi, Thị Bích Lan-
  dc.contributor.authorYang, Dong Mei (Dương Đông Mị)-
  dc.date.accessioned2020-02-15T06:57:04Z-
  dc.date.available2020-02-15T06:57:04Z-
  dc.date.issued2019-
  dc.identifier.citationYang, D. M. (2019). So sánh dân ca của người Nùng ở Lạng Sơn (Việt Nam) và người Choang ở Quảng Tây (Trung Quốc). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode60220113-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69367-
  dc.description.abstractMục đích nghiên cứu của đề tài này là nghiên cứu một cách có hệ thống về dân ca của người Nùng ở Việt Nam và người Choang ởTrung Quốc, tìm ra sự tương đồng và khác biệt. Từ đó, đề xuất các khuyến nghị nhằm bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của loại hình văn hóa này ở mỗi quốc gia, đồng thời, góp phần thúc đẩy sự giao lưu văn hóa, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc-
  dc.format.extent95 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.subjectDân ca người Nùng ; Người Choang ; Văn hóa dân gian ; Bảo tồn giá trị văn hóa ; Giao lưu văn hóa-
  dc.subject.ddc398.209597-
  dc.titleSo sánh dân ca của người Nùng ở Lạng Sơn (Việt Nam) và người Choang ở Quảng Tây (Trung Quốc)-
  dc.typeTheses-
  dc.identifier.licYAN-
  dc.description.degreeViệt Nam học-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050005703.pdf
  • Size : 3,99 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :