Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Thu Hương-
dc.contributor.authorVũ, Thị Hằng-
dc.date.accessioned2020-02-15T06:59:02Z-
dc.date.available2020-02-15T06:59:02Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationVũ, T. H. (2018). Công tác xã hội cá nhân với phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài trên địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode60900101-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69506-
dc.description.abstractTrên cơ sở nghiên cứu thực trạng lấy chồng người nước ngoài của phụ nữ trên địa bàn huyện Hải Hà, luận văn tập trung vào ứng dụng công tác xã hội cá nhân nhằm hỗ trợ phụ nữ có kiến thức, kỹ năng thích ứng với hôn nhân trong hoàn cảnh có những khác biệt về ngôn ngữ, lối sống, văn hóa-
dc.format.extent92 tr.-
dc.language.isovi-
dc.subjectCông tác xã hội ; Phụ nữ -- Việt Nam -- Quảng Ninh ; Hôn nhân ; Người nước ngoài-
dc.subject.ddc362.83-
dc.titleCông tác xã hội cá nhân với phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài trên địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh-
dc.typeTheses-
dc.identifier.licVU-H-
dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Công tác xã hội-
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050005872.pdf
  • Size : 1,41 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Thu Hương-
  dc.contributor.authorVũ, Thị Hằng-
  dc.date.accessioned2020-02-15T06:59:02Z-
  dc.date.available2020-02-15T06:59:02Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.citationVũ, T. H. (2018). Công tác xã hội cá nhân với phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài trên địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode60900101-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69506-
  dc.description.abstractTrên cơ sở nghiên cứu thực trạng lấy chồng người nước ngoài của phụ nữ trên địa bàn huyện Hải Hà, luận văn tập trung vào ứng dụng công tác xã hội cá nhân nhằm hỗ trợ phụ nữ có kiến thức, kỹ năng thích ứng với hôn nhân trong hoàn cảnh có những khác biệt về ngôn ngữ, lối sống, văn hóa-
  dc.format.extent92 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.subjectCông tác xã hội ; Phụ nữ -- Việt Nam -- Quảng Ninh ; Hôn nhân ; Người nước ngoài-
  dc.subject.ddc362.83-
  dc.titleCông tác xã hội cá nhân với phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài trên địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh-
  dc.typeTheses-
  dc.identifier.licVU-H-
  dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Công tác xã hội-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050005872.pdf
  • Size : 1,41 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :