Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng nhóm nhà ở Tây nam Mễ Trì tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69644Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng nhóm nhà ở Tây nam Mễ Trì tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69644