Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thanh Sơn-
dc.contributor.authorĐỗ, Bình Dương-
dc.date.accessioned2020-02-15T07:03:15Z-
dc.date.available2020-02-15T07:03:15Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationĐỗ, B. D. (2018). Thử nghiệm một số công thức tính toán chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn thương cho vùng mưa lũ (có ngập lụt) lưu vực sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode60440224-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69662-
dc.description.abstractTìm hiểu về phương pháp Balica- Unesco phát triển nhằm xác định tính dễ bị tổn thương do lũ với các xã bị ngập trên lƣu vực song Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị. Thiết lập bộ tiêu chí gồm 37 chỉ số sử dụng trong việc đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ (khu vực ngập) lƣu vực sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị. Đã xác định mức độ tổn thương do lũ đối với các xã thuộc khu vực nghiên cứu thông qua việc xây dựng bản đồ ngập lụt lưu vực sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận văn là các xã ngập lụt trên lưu vực sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị.-
dc.format.extent70 tr.-
dc.language.isovi-
dc.subjectThủy văn học ; Mưa lũ ; Quảng Trị-
dc.subject.ddc551.48-
dc.titleThử nghiệm một số công thức tính toán chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn thương cho vùng mưa lũ (có ngập lụt) lưu vực sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị-
dc.typeTheses-
dc.identifier.licĐO-D-
dc.description.degreeThủy văn học-
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050004214.pdf
  • Size : 2,73 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thanh Sơn-
  dc.contributor.authorĐỗ, Bình Dương-
  dc.date.accessioned2020-02-15T07:03:15Z-
  dc.date.available2020-02-15T07:03:15Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.citationĐỗ, B. D. (2018). Thử nghiệm một số công thức tính toán chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn thương cho vùng mưa lũ (có ngập lụt) lưu vực sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode60440224-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69662-
  dc.description.abstractTìm hiểu về phương pháp Balica- Unesco phát triển nhằm xác định tính dễ bị tổn thương do lũ với các xã bị ngập trên lƣu vực song Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị. Thiết lập bộ tiêu chí gồm 37 chỉ số sử dụng trong việc đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ (khu vực ngập) lƣu vực sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị. Đã xác định mức độ tổn thương do lũ đối với các xã thuộc khu vực nghiên cứu thông qua việc xây dựng bản đồ ngập lụt lưu vực sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận văn là các xã ngập lụt trên lưu vực sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị.-
  dc.format.extent70 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.subjectThủy văn học ; Mưa lũ ; Quảng Trị-
  dc.subject.ddc551.48-
  dc.titleThử nghiệm một số công thức tính toán chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn thương cho vùng mưa lũ (có ngập lụt) lưu vực sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị-
  dc.typeTheses-
  dc.identifier.licĐO-D-
  dc.description.degreeThủy văn học-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050004214.pdf
  • Size : 2,73 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :