Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Ngọc Anh-
dc.contributor.advisorMai, Văn Khiêm-
dc.contributor.authorChâu, Thanh Hải-
dc.date.accessioned2020-02-15T07:05:39Z-
dc.date.available2020-02-15T07:05:39Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationChâu, T. H. (2019). Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến ngập lụt khu vực Quận 1 - thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode8440224.01-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69789-
dc.description.abstractNghiên cứu xây dựng bản đồ ngập với các kịch bản BĐKH RCP 4.5 và RCP 8.5 cho năm 2030. Tình hình ngập lụt khu vực Quận 1, TP. HCM dưới tác động của Biến đổi Khí hậu. Hiện trạng năm 2016 và kịch bản BĐKH RCP 4.5 và RCP 8.5 cho năm 2030.-
dc.format.extent102 tr.-
dc.language.isovi-
dc.subjectThủy văn học; Biến đổi khí hậu; Ngập lụt; Thành phố Hồ Chí Minh-
dc.subject.ddc551.48-
dc.titleNghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến ngập lụt khu vực Quận 1 - thành phố Hồ Chí Minh-
dc.typeTheses-
dc.identifier.licCH-H-
dc.description.degreeThủy văn học-
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050004390.pdf
  • Size : 7,12 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Ngọc Anh-
  dc.contributor.advisorMai, Văn Khiêm-
  dc.contributor.authorChâu, Thanh Hải-
  dc.date.accessioned2020-02-15T07:05:39Z-
  dc.date.available2020-02-15T07:05:39Z-
  dc.date.issued2019-
  dc.identifier.citationChâu, T. H. (2019). Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến ngập lụt khu vực Quận 1 - thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode8440224.01-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69789-
  dc.description.abstractNghiên cứu xây dựng bản đồ ngập với các kịch bản BĐKH RCP 4.5 và RCP 8.5 cho năm 2030. Tình hình ngập lụt khu vực Quận 1, TP. HCM dưới tác động của Biến đổi Khí hậu. Hiện trạng năm 2016 và kịch bản BĐKH RCP 4.5 và RCP 8.5 cho năm 2030.-
  dc.format.extent102 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.subjectThủy văn học; Biến đổi khí hậu; Ngập lụt; Thành phố Hồ Chí Minh-
  dc.subject.ddc551.48-
  dc.titleNghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến ngập lụt khu vực Quận 1 - thành phố Hồ Chí Minh-
  dc.typeTheses-
  dc.identifier.licCH-H-
  dc.description.degreeThủy văn học-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050004390.pdf
  • Size : 7,12 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :