Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐặng, Văn Bào-
dc.contributor.authorNguyễn, Trọng Bách-
dc.date.accessioned2020-02-15T07:05:41Z-
dc.date.available2020-02-15T07:05:41Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationNguyễn, T. B. (2019). Nghiên cứu tài nguyên địa mạo phục vụ phát triển du lịch sinh thái khu vực núi lửa Chư B’luk, tỉnh Đắk Nông. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode8850101.01-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69791-
dc.description.abstractTổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu địa mạo núi lửa cho phát triển du lịch sinh thái. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến địa hình và tài nguyên địa mạo khu vực núi lửa Chư B’luk. Nghiên cứu đặc điểm địa mạo khu vực núi lửa Chư B’luk. Đánh giá các dạng tài nguyên địa mạo cho phát triển du lịch sinh thái khu vực núi lửa Chư B’luk. Định hướng phát triển du lịch sinh thái trên cơ sở nghiên cứu địa mạo.-
dc.format.extent116 tr.-
dc.language.isovi-
dc.subjectQuản lý tài nguyên và môi trường; Tài nguyên địa mạo; Du lịch sinh thái; Đắk Nông-
dc.subject.ddc333.73-
dc.titleNghiên cứu tài nguyên địa mạo phục vụ phát triển du lịch sinh thái khu vực núi lửa Chư B’luk, tỉnh Đắk Nông-
dc.typeTheses-
dc.identifier.licNG-B-
dc.description.degreeQuản lý tài nguyên và môi trường-
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050004393.pdf
  • Size : 5,42 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐặng, Văn Bào-
  dc.contributor.authorNguyễn, Trọng Bách-
  dc.date.accessioned2020-02-15T07:05:41Z-
  dc.date.available2020-02-15T07:05:41Z-
  dc.date.issued2019-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. B. (2019). Nghiên cứu tài nguyên địa mạo phục vụ phát triển du lịch sinh thái khu vực núi lửa Chư B’luk, tỉnh Đắk Nông. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode8850101.01-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69791-
  dc.description.abstractTổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu địa mạo núi lửa cho phát triển du lịch sinh thái. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến địa hình và tài nguyên địa mạo khu vực núi lửa Chư B’luk. Nghiên cứu đặc điểm địa mạo khu vực núi lửa Chư B’luk. Đánh giá các dạng tài nguyên địa mạo cho phát triển du lịch sinh thái khu vực núi lửa Chư B’luk. Định hướng phát triển du lịch sinh thái trên cơ sở nghiên cứu địa mạo.-
  dc.format.extent116 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.subjectQuản lý tài nguyên và môi trường; Tài nguyên địa mạo; Du lịch sinh thái; Đắk Nông-
  dc.subject.ddc333.73-
  dc.titleNghiên cứu tài nguyên địa mạo phục vụ phát triển du lịch sinh thái khu vực núi lửa Chư B’luk, tỉnh Đắk Nông-
  dc.typeTheses-
  dc.identifier.licNG-B-
  dc.description.degreeQuản lý tài nguyên và môi trường-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050004393.pdf
  • Size : 5,42 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :