Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thanh Sơn-
dc.contributor.authorLưu, Văn Ninh-
dc.date.accessioned2020-02-15T07:05:51Z-
dc.date.available2020-02-15T07:05:51Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationLưu, V. N. (2019). Nghiên cứu lựa chọn phương án dự báo lũ cho các trạm thủy văn cơ bản tỉnh An Giang phục vụ công tác dự báo nghiệp vụ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode8440224.01-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69799-
dc.description.abstractLựa chọn được hệ thống CSDL KTTV đồng bộ, hoàn chỉnh, tin cậy, phục vụ công tác dự báo thủy văn và các ngành, lĩnh vực khác của tỉnh. Lựa chọn được phương án dự báo đảm bảo chất lượng, cụ thể cho các trạm trên hệ thống sông, kênh tỉnh An Giang. Đề xuất các phương án dự báo cho các trạm phục vụ dự báo nghiệp vụ tại Đài KTTV tỉnh An Giang.-
dc.format.extent107 tr.-
dc.language.isovi-
dc.subjectThủy văn học; Dự báo lũ; Trạm thủy văn; An Giang-
dc.subject.ddc551.48-
dc.titleNghiên cứu lựa chọn phương án dự báo lũ cho các trạm thủy văn cơ bản tỉnh An Giang phục vụ công tác dự báo nghiệp vụ-
dc.typeTheses-
dc.identifier.licLU-N-
dc.description.degreeThủy văn học-
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050004401.pdf
  • Size : 3,83 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thanh Sơn-
  dc.contributor.authorLưu, Văn Ninh-
  dc.date.accessioned2020-02-15T07:05:51Z-
  dc.date.available2020-02-15T07:05:51Z-
  dc.date.issued2019-
  dc.identifier.citationLưu, V. N. (2019). Nghiên cứu lựa chọn phương án dự báo lũ cho các trạm thủy văn cơ bản tỉnh An Giang phục vụ công tác dự báo nghiệp vụ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode8440224.01-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69799-
  dc.description.abstractLựa chọn được hệ thống CSDL KTTV đồng bộ, hoàn chỉnh, tin cậy, phục vụ công tác dự báo thủy văn và các ngành, lĩnh vực khác của tỉnh. Lựa chọn được phương án dự báo đảm bảo chất lượng, cụ thể cho các trạm trên hệ thống sông, kênh tỉnh An Giang. Đề xuất các phương án dự báo cho các trạm phục vụ dự báo nghiệp vụ tại Đài KTTV tỉnh An Giang.-
  dc.format.extent107 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.subjectThủy văn học; Dự báo lũ; Trạm thủy văn; An Giang-
  dc.subject.ddc551.48-
  dc.titleNghiên cứu lựa chọn phương án dự báo lũ cho các trạm thủy văn cơ bản tỉnh An Giang phục vụ công tác dự báo nghiệp vụ-
  dc.typeTheses-
  dc.identifier.licLU-N-
  dc.description.degreeThủy văn học-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050004401.pdf
  • Size : 3,83 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :