Nghiên cứu ứng dụng công nghệ WebGIS mã nguồn mở nhằm nâng cao khả năng tương tác giữa chính quyền và người dân trong quy hoạch sử dụng đất (thử nghiệm tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69802Nghiên cứu ứng dụng công nghệ WebGIS mã nguồn mở nhằm nâng cao khả năng tương tác giữa chính quyền và người dân trong quy hoạch sử dụng đất (thử nghiệm tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69802