Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Anh Tài-
dc.contributor.advisorTrần, Văn Tùng-
dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Trung-
dc.date.accessioned2020-02-15T07:12:56Z-
dc.date.available2020-02-15T07:12:56Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationNguyễn, N. T. (2019). Liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp nghiên cứu điển hình tại các trường đại học của Bộ Công thương. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode934010101-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69933-
dc.description.abstractNghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong xu hướng phát triển của giáo dục đại học hiện đại. Phân tích, đánh giá thực trạng liên kết giữa các Trường đại học trực thuộc Bộ Công thương với doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn , chuyển giao công nghệ và xây dựng vườn ƣơm doanh nghiệp. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế liên kết giữa các trường đại học của Bộ Công Thương với doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn,chuyển giao công nghệ và xây dựng vườn ươm doanh nghiệp-
dc.format.extent241 tr.-
dc.language.isovi-
dc.subjectQuản trị doanh nghiệp ; Doanh nghiệp ; Giáo dục đại học-
dc.subject.ddc658-
dc.titleLiên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp nghiên cứu điển hình tại các trường đại học của Bộ Công thương-
dc.typeDissertations-
dc.identifier.licNG-T-
dc.description.degreeQuản trị kinh doanh-
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Kinh tế-
Appears in Collections:UEB - Dissertations


 • 00050010135.pdf
  • Size : 2,53 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Anh Tài-
  dc.contributor.advisorTrần, Văn Tùng-
  dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Trung-
  dc.date.accessioned2020-02-15T07:12:56Z-
  dc.date.available2020-02-15T07:12:56Z-
  dc.date.issued2019-
  dc.identifier.citationNguyễn, N. T. (2019). Liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp nghiên cứu điển hình tại các trường đại học của Bộ Công thương. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode934010101-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69933-
  dc.description.abstractNghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong xu hướng phát triển của giáo dục đại học hiện đại. Phân tích, đánh giá thực trạng liên kết giữa các Trường đại học trực thuộc Bộ Công thương với doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn , chuyển giao công nghệ và xây dựng vườn ƣơm doanh nghiệp. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế liên kết giữa các trường đại học của Bộ Công Thương với doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn,chuyển giao công nghệ và xây dựng vườn ươm doanh nghiệp-
  dc.format.extent241 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.subjectQuản trị doanh nghiệp ; Doanh nghiệp ; Giáo dục đại học-
  dc.subject.ddc658-
  dc.titleLiên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp nghiên cứu điển hình tại các trường đại học của Bộ Công thương-
  dc.typeDissertations-
  dc.identifier.licNG-T-
  dc.description.degreeQuản trị kinh doanh-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Kinh tế-
  Appears in Collections:UEB - Dissertations


 • 00050010135.pdf
  • Size : 2,53 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :