Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.contributor.advisorNguyễn, Sơn-
dc.contributor.authorPhạm, Mỹ Hằng Phương-
dc.date.accessioned2020-02-15T07:12:57Z-
dc.date.available2020-02-15T07:12:57Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationPhạm, M. H. P. (2019). Phân bổ ngân sách nhà nước cho các địa phương ở Việt Nam: thực trạng và cơ chế. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode9340201-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69935-
dc.description.abstractXây dựng khung phân tích đánh giá thực trạng phân bổ ngân sách nhà nước (NSNN) cho các địa phương. Đánh giá thực trạng phân bổ nguồn vốn NSNN cho các địa phương từ năm 2001-nay. Đề xuất, kiến nghị các biện pháp nhằm nâng cao kết quả phân bổ NSNN cho các địa phương ở Việt Nam-
dc.format.extent220 tr.-
dc.language.isovi-
dc.subjectNgân sách nhà nước ; Tài chính công ; Vốn ; Ngân sách trung ương ; Ngân sách địa phương-
dc.subject.ddc336-
dc.titlePhân bổ ngân sách nhà nước cho các địa phương ở Việt Nam: thực trạng và cơ chế-
dc.typeDissertations-
dc.identifier.licPH-P-
dc.description.degreeTài chính - Ngân hàng-
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Kinh tế-
Appears in Collections:UEB - Dissertations


 • 00050010137.pdf
  • Size : 3,08 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
  dc.contributor.advisorNguyễn, Sơn-
  dc.contributor.authorPhạm, Mỹ Hằng Phương-
  dc.date.accessioned2020-02-15T07:12:57Z-
  dc.date.available2020-02-15T07:12:57Z-
  dc.date.issued2019-
  dc.identifier.citationPhạm, M. H. P. (2019). Phân bổ ngân sách nhà nước cho các địa phương ở Việt Nam: thực trạng và cơ chế. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode9340201-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69935-
  dc.description.abstractXây dựng khung phân tích đánh giá thực trạng phân bổ ngân sách nhà nước (NSNN) cho các địa phương. Đánh giá thực trạng phân bổ nguồn vốn NSNN cho các địa phương từ năm 2001-nay. Đề xuất, kiến nghị các biện pháp nhằm nâng cao kết quả phân bổ NSNN cho các địa phương ở Việt Nam-
  dc.format.extent220 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.subjectNgân sách nhà nước ; Tài chính công ; Vốn ; Ngân sách trung ương ; Ngân sách địa phương-
  dc.subject.ddc336-
  dc.titlePhân bổ ngân sách nhà nước cho các địa phương ở Việt Nam: thực trạng và cơ chế-
  dc.typeDissertations-
  dc.identifier.licPH-P-
  dc.description.degreeTài chính - Ngân hàng-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Kinh tế-
  Appears in Collections:UEB - Dissertations


 • 00050010137.pdf
  • Size : 3,08 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :