Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐặng, Thị Hương-
dc.contributor.authorĐoàn, Thị Minh Hồng-
dc.date.accessioned2020-02-15T07:15:19Z-
dc.date.available2020-02-15T07:15:19Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationĐoàn, T. M. H. (2019). Tạo động lực cho cán bộ nhân viên Viện Quản trị và Công nghệ FSB – Trường Đại học FPT-
dc.identifier.degreecode60340102-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69959-
dc.description.abstractHệ thống hóa cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc cho ngườii lao động. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác tạo động lực tại Viện Quản trị và Công nghệ FSB – Trường Đại học FPT. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc cho cán bộ nhân viên Viện Quản trị và Công nghệ FSB – Trường Đại học FPT.-
dc.format.extent117 tr.-
dc.language.isovi-
dc.subjectĐộng lực làm việc ; Nhân viên ; Người lao động ; Quản trị kinh doanh-
dc.subject.ddc658.314-
dc.titleTạo động lực cho cán bộ nhân viên Viện Quản trị và Công nghệ FSB – Trường Đại học FPT-
dc.typeTheses-
dc.identifier.licĐO-H-
dc.description.degreeQuản trị kinh doanh-
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Kinh tế-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050010189.pdf
  • Size : 1,41 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐặng, Thị Hương-
  dc.contributor.authorĐoàn, Thị Minh Hồng-
  dc.date.accessioned2020-02-15T07:15:19Z-
  dc.date.available2020-02-15T07:15:19Z-
  dc.date.issued2019-
  dc.identifier.citationĐoàn, T. M. H. (2019). Tạo động lực cho cán bộ nhân viên Viện Quản trị và Công nghệ FSB – Trường Đại học FPT-
  dc.identifier.degreecode60340102-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69959-
  dc.description.abstractHệ thống hóa cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc cho ngườii lao động. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác tạo động lực tại Viện Quản trị và Công nghệ FSB – Trường Đại học FPT. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc cho cán bộ nhân viên Viện Quản trị và Công nghệ FSB – Trường Đại học FPT.-
  dc.format.extent117 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.subjectĐộng lực làm việc ; Nhân viên ; Người lao động ; Quản trị kinh doanh-
  dc.subject.ddc658.314-
  dc.titleTạo động lực cho cán bộ nhân viên Viện Quản trị và Công nghệ FSB – Trường Đại học FPT-
  dc.typeTheses-
  dc.identifier.licĐO-H-
  dc.description.degreeQuản trị kinh doanh-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Kinh tế-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050010189.pdf
  • Size : 1,41 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :