Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐặng, Thị Hương-
dc.contributor.authorChử, Thị Ngọc Bích-
dc.date.accessioned2020-02-15T07:15:46Z-
dc.date.available2020-02-15T07:15:46Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationChử, T. N. B. (2019). Tác động của quản trị nguồn nhân lực tới sự cam kết của nhân viên tại tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội Viettel. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode60340102-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/70005-
dc.description.abstractTổng hợp cơ sở lý luận và phương pháp quản trị nguồn nhân lực, sự cam kết của nhân sự và tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước về quản trị nguồn nhân lực, sự cam kết của nhân lực. Đánh giá thực trạng, mức độ cam kết của người lao động tại Viettel và các yếu tố trong quản trị nguồn nhân lực tác động tới sự cam kết. Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sự cam kết, gắn bó lâu dài của người lao động với Viettel-
dc.format.extent111 tr.-
dc.language.isovi-
dc.subjectQuản trị doang nghiệp ; Nguồn nhân lực ; Nhân lực -- Quản lý-
dc.subject.ddc658.3-
dc.titleTác động của quản trị nguồn nhân lực tới sự cam kết của nhân viên tại tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội Viettel-
dc.typeTheses-
dc.identifier.licCH-B-
dc.description.degreeQuản trị kinh doanh-
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Kinh tế-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050010026.pdf
  • Size : 2,42 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐặng, Thị Hương-
  dc.contributor.authorChử, Thị Ngọc Bích-
  dc.date.accessioned2020-02-15T07:15:46Z-
  dc.date.available2020-02-15T07:15:46Z-
  dc.date.issued2019-
  dc.identifier.citationChử, T. N. B. (2019). Tác động của quản trị nguồn nhân lực tới sự cam kết của nhân viên tại tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội Viettel. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode60340102-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/70005-
  dc.description.abstractTổng hợp cơ sở lý luận và phương pháp quản trị nguồn nhân lực, sự cam kết của nhân sự và tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước về quản trị nguồn nhân lực, sự cam kết của nhân lực. Đánh giá thực trạng, mức độ cam kết của người lao động tại Viettel và các yếu tố trong quản trị nguồn nhân lực tác động tới sự cam kết. Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sự cam kết, gắn bó lâu dài của người lao động với Viettel-
  dc.format.extent111 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.subjectQuản trị doang nghiệp ; Nguồn nhân lực ; Nhân lực -- Quản lý-
  dc.subject.ddc658.3-
  dc.titleTác động của quản trị nguồn nhân lực tới sự cam kết của nhân viên tại tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội Viettel-
  dc.typeTheses-
  dc.identifier.licCH-B-
  dc.description.degreeQuản trị kinh doanh-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Kinh tế-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050010026.pdf
  • Size : 2,42 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :