Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐặng, Thị Hương-
dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Linh-
dc.date.accessioned2020-02-15T07:15:57Z-
dc.date.available2020-02-15T07:15:57Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationNguyễn, N. L. (2019). Tạo động lực cho người lao động tại VIETTEL Hà Nội - chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode60340102-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/70020-
dc.description.abstractHệ thống hoá những lý luận cơ bản về tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng tạo động lực cho người lao động tại Viettel Hà Nội- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội. Từ đó rút ra các đánh giá ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân làm cơ sở để đề xuất các giải pháp. Nghiên cứu, tìm hiểu các định hướng phát triển kinh doanh để bổ sung các cơ sở, đề xuất quan điểm và giải pháp đẩy mạnh tạo động.lực cho người lao động tại Viettel Hà Nội- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.-
dc.format.extent136 tr.-
dc.language.isovi-
dc.subjectQuản trị doanh nghiệp ; Quản trị kinh doanh ; Người lao động-
dc.subject.ddc658.314-
dc.titleTạo động lực cho người lao động tại VIETTEL Hà Nội - chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội-
dc.typeTheses-
dc.identifier.licNG-L-
dc.description.degreeQuản trị Kinh doanh-
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Kinh tế-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050010041.pdf
  • Size : 2,09 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐặng, Thị Hương-
  dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Linh-
  dc.date.accessioned2020-02-15T07:15:57Z-
  dc.date.available2020-02-15T07:15:57Z-
  dc.date.issued2019-
  dc.identifier.citationNguyễn, N. L. (2019). Tạo động lực cho người lao động tại VIETTEL Hà Nội - chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode60340102-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/70020-
  dc.description.abstractHệ thống hoá những lý luận cơ bản về tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng tạo động lực cho người lao động tại Viettel Hà Nội- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội. Từ đó rút ra các đánh giá ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân làm cơ sở để đề xuất các giải pháp. Nghiên cứu, tìm hiểu các định hướng phát triển kinh doanh để bổ sung các cơ sở, đề xuất quan điểm và giải pháp đẩy mạnh tạo động.lực cho người lao động tại Viettel Hà Nội- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.-
  dc.format.extent136 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.subjectQuản trị doanh nghiệp ; Quản trị kinh doanh ; Người lao động-
  dc.subject.ddc658.314-
  dc.titleTạo động lực cho người lao động tại VIETTEL Hà Nội - chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội-
  dc.typeTheses-
  dc.identifier.licNG-L-
  dc.description.degreeQuản trị Kinh doanh-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Kinh tế-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050010041.pdf
  • Size : 2,09 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :