Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Thị Mỹ Hạnh-
dc.date.accessioned2020-02-16T12:57:42Z-
dc.date.available2020-02-16T12:57:42Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.citationTrần, T. M. H. (2003). Vùng đất Vĩnh Long trong các thế kỷ XVII-XIX. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Số 330 (Tháng 5/2003), 28-37.vi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/70423-
dc.description.abstractNói đến đất Vĩnh Long là nói đến vùng đất của dinh Long Hồ-Châu Định Viễn (1733-1779), dinh Vĩnh Tuấn (1779-1806), trấn Vĩnh Thanh ( 1806-1867).Trong đó nói đến Vĩnh Long trong các giai đoạn lịch sử ,người viết đề cập đến địa giới của dinh Long Hồ , dinh Vĩnh Trấn, trấn Vĩnh Thanh, và tỉnh Vĩnh Long, tức là đề cập chủ yếu đến vùng đất thuộc tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, và một phần tỉnh Đồng Tháp ngày nay.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherViện Khoa học Xã hội Việt Namvi
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Lịch sử;-
dc.subjectVùng đất Vĩnh Longvi
dc.subjectThế kỷ XVII-XIXvi
dc.titleVùng đất Vĩnh Long trong các thế kỷ XVII-XIXvi
dc.typeArticlevi
Appears in Collections:Tạp chí chuyên ngành


 • 330(2003-5)_p29-38.pdf
  • Size : 875,75 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorTrần, Thị Mỹ Hạnh-
  dc.date.accessioned2020-02-16T12:57:42Z-
  dc.date.available2020-02-16T12:57:42Z-
  dc.date.issued2003-
  dc.identifier.citationTrần, T. M. H. (2003). Vùng đất Vĩnh Long trong các thế kỷ XVII-XIX. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Số 330 (Tháng 5/2003), 28-37.vi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/70423-
  dc.description.abstractNói đến đất Vĩnh Long là nói đến vùng đất của dinh Long Hồ-Châu Định Viễn (1733-1779), dinh Vĩnh Tuấn (1779-1806), trấn Vĩnh Thanh ( 1806-1867).Trong đó nói đến Vĩnh Long trong các giai đoạn lịch sử ,người viết đề cập đến địa giới của dinh Long Hồ , dinh Vĩnh Trấn, trấn Vĩnh Thanh, và tỉnh Vĩnh Long, tức là đề cập chủ yếu đến vùng đất thuộc tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, và một phần tỉnh Đồng Tháp ngày nay.vi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherViện Khoa học Xã hội Việt Namvi
  dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Lịch sử;-
  dc.subjectVùng đất Vĩnh Longvi
  dc.subjectThế kỷ XVII-XIXvi
  dc.titleVùng đất Vĩnh Long trong các thế kỷ XVII-XIXvi
  dc.typeArticlevi
  Appears in Collections:Tạp chí chuyên ngành


 • 330(2003-5)_p29-38.pdf
  • Size : 875,75 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :