Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Danh Tốn-
dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Dung-
dc.date.accessioned2020-02-17T08:27:40Z-
dc.date.available2020-02-17T08:27:40Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationNguyễn, N. D. (2018). Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode60340410-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/70511-
dc.description.abstract- Đã hệ thống hóa được một số vấn đề lý luận về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước. - Đã phân tích được thực trạng quản lý ở quận Cầu Giấy, chỉ ra hạn chế và nguyên nhân. - Đã đề xuất được một số giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho quận Cầu Giấy.vi
dc.format.extent101 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : ĐHKTvi
dc.subjectNgân sáchvi
dc.subjectPhân bổ ngân sách và chi tiêuvi
dc.titleQuản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nộivi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.lic352.48 NG-D 2019\00050009996-
dc.contributor.schoolĐại học Kinh Tếvi
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009996.pdf
  • Size : 1,18 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLê, Danh Tốn-
  dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Dung-
  dc.date.accessioned2020-02-17T08:27:40Z-
  dc.date.available2020-02-17T08:27:40Z-
  dc.date.issued2019-
  dc.identifier.citationNguyễn, N. D. (2018). Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode60340410-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/70511-
  dc.description.abstract- Đã hệ thống hóa được một số vấn đề lý luận về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước. - Đã phân tích được thực trạng quản lý ở quận Cầu Giấy, chỉ ra hạn chế và nguyên nhân. - Đã đề xuất được một số giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho quận Cầu Giấy.vi
  dc.format.extent101 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherH. : ĐHKTvi
  dc.subjectNgân sáchvi
  dc.subjectPhân bổ ngân sách và chi tiêuvi
  dc.titleQuản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nộivi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.lic352.48 NG-D 2019\00050009996-
  dc.contributor.schoolĐại học Kinh Tếvi
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009996.pdf
  • Size : 1,18 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :