Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
dc.date.accessioned2020-02-24T08:27:45Z-
dc.date.available2020-02-24T08:27:45Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationNguyễn, T. T. T. (2011). Về mối quan hệ giữa "Hoàng Việt luật lệ" và "Đại Thanh luật lệ". Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Số 418 (Tháng 2/2011), 19-29vi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/71558-
dc.description.abstractBài viết chỉ ra mối quan hệ giữa " Hoàng Việt luật lệ" của nhà Nguyễn và "Đại Thanh luật lệ" của nhà Thanh trên cơ sở khảo cứu một cách cụ thể văn bản của hai bộ này (từ cấu trúc bộ luật đến số lượng, tên gọi điều luật, nội dung các điều luật, điều lệ) để hy vọng có một cái nhìn khách quan hơn đối với "Hoàng Việt luật lệ"...vi
dc.language.isovivi
dc.publisherViện Khoa học Xã hội Việt Namvi
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Lịch sử;-
dc.subjectMối quan hệvi
dc.subjectHoàng Việt luật lệvi
dc.subjectĐại Thanh luật lệvi
dc.titleVề mối quan hệ giữa "Hoàng Việt luật lệ" và "Đại Thanh luật lệ"vi
dc.typeArticlevi
Appears in Collections:Tạp chí chuyên ngành


 • 418(2011-2)_p20-30.pdf
  • Size : 2,17 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
  dc.date.accessioned2020-02-24T08:27:45Z-
  dc.date.available2020-02-24T08:27:45Z-
  dc.date.issued2011-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. T. T. (2011). Về mối quan hệ giữa "Hoàng Việt luật lệ" và "Đại Thanh luật lệ". Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Số 418 (Tháng 2/2011), 19-29vi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/71558-
  dc.description.abstractBài viết chỉ ra mối quan hệ giữa " Hoàng Việt luật lệ" của nhà Nguyễn và "Đại Thanh luật lệ" của nhà Thanh trên cơ sở khảo cứu một cách cụ thể văn bản của hai bộ này (từ cấu trúc bộ luật đến số lượng, tên gọi điều luật, nội dung các điều luật, điều lệ) để hy vọng có một cái nhìn khách quan hơn đối với "Hoàng Việt luật lệ"...vi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherViện Khoa học Xã hội Việt Namvi
  dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Lịch sử;-
  dc.subjectMối quan hệvi
  dc.subjectHoàng Việt luật lệvi
  dc.subjectĐại Thanh luật lệvi
  dc.titleVề mối quan hệ giữa "Hoàng Việt luật lệ" và "Đại Thanh luật lệ"vi
  dc.typeArticlevi
  Appears in Collections:Tạp chí chuyên ngành


 • 418(2011-2)_p20-30.pdf
  • Size : 2,17 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :