Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Ngọc Thiện-
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Kiều Anh-
dc.contributor.authorLê, Thị Lệ Thủy-
dc.date.accessioned2020-03-20T01:35:55Z-
dc.date.available2020-03-20T01:35:55Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationLê, T. L. T. (2017). Hồi ký văn học (của nhà văn) trong Văn học Việt nam hiện đại nhìn từ góc độ thể loại. Luận án tiến sỹ. Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode62223401-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73151-
dc.description.abstractLuận án là công trình đầu tiên nghiên cứu chuyên sâu về hồi ký văn học xác định rõ đặc điểm thể loại hồi ký văn học, tìm hiểu phân tích và đánh giá sự phát triển của hồi ký văn học và những cây bút hồi ký văn học tiêu biểu, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu thƣởng thức hồi ký văn học khẳng định những đóng góp của hồi ký văn học đối với đời sống xã hội và nhất là đóng góp về mặt phát triển thể loại. Sưu tầm, phân loại hồi ký văn học của các nhà văn qua các thời kỳ. Luận án có những đóng góp về mặt tƣ liệu (sưu tầm hơn 50 tác phẩm hồi ký văn học) tham khảo thiết thực đối với việc nghiên cứu giảng dạy, học tập văn học Việt Nam hiện đại.vi
dc.format.extent167 tr.-
dc.language.isovivi
dc.subjectHồi ký văn họcvi
dc.subjectVăn học hiện đạivi
dc.subjectVăn học Việt Namvi
dc.subjectThể loại văn họcvi
dc.subject.ddc895.92283409-
dc.titleHồi ký văn học (của nhà văn) trong Văn học Việt nam hiện đại nhìn từ góc độ thể loạivi
dc.typeDissertationsvi
dc.identifier.licLE-T-
dc.description.degreeVăn học Việt Nam-
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
Appears in Collections:UEB - Dissertations


 • 02050004895.pdf
  • Size : 2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Ngọc Thiện-
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Kiều Anh-
  dc.contributor.authorLê, Thị Lệ Thủy-
  dc.date.accessioned2020-03-20T01:35:55Z-
  dc.date.available2020-03-20T01:35:55Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.citationLê, T. L. T. (2017). Hồi ký văn học (của nhà văn) trong Văn học Việt nam hiện đại nhìn từ góc độ thể loại. Luận án tiến sỹ. Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode62223401-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73151-
  dc.description.abstractLuận án là công trình đầu tiên nghiên cứu chuyên sâu về hồi ký văn học xác định rõ đặc điểm thể loại hồi ký văn học, tìm hiểu phân tích và đánh giá sự phát triển của hồi ký văn học và những cây bút hồi ký văn học tiêu biểu, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu thƣởng thức hồi ký văn học khẳng định những đóng góp của hồi ký văn học đối với đời sống xã hội và nhất là đóng góp về mặt phát triển thể loại. Sưu tầm, phân loại hồi ký văn học của các nhà văn qua các thời kỳ. Luận án có những đóng góp về mặt tƣ liệu (sưu tầm hơn 50 tác phẩm hồi ký văn học) tham khảo thiết thực đối với việc nghiên cứu giảng dạy, học tập văn học Việt Nam hiện đại.vi
  dc.format.extent167 tr.-
  dc.language.isovivi
  dc.subjectHồi ký văn họcvi
  dc.subjectVăn học hiện đạivi
  dc.subjectVăn học Việt Namvi
  dc.subjectThể loại văn họcvi
  dc.subject.ddc895.92283409-
  dc.titleHồi ký văn học (của nhà văn) trong Văn học Việt nam hiện đại nhìn từ góc độ thể loạivi
  dc.typeDissertationsvi
  dc.identifier.licLE-T-
  dc.description.degreeVăn học Việt Nam-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
  Appears in Collections:UEB - Dissertations


 • 02050004895.pdf
  • Size : 2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :