Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐinh, Việt Hòa-
dc.contributor.authorMai, Quảng Đại-
dc.date.accessioned2020-03-20T03:40:38Z-
dc.date.available2020-03-20T03:40:38Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationMai, Q. Đ. (2016). Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn các trường trung học phổ thông huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode60 14 01 14-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73194-
dc.description.abstractLuận văn đã hệ thống hóa được những vấn đề cơ bản và xác định được các yêu cầu đối với tổ chuyên môn trong giai đoạn hiện nay ở các trường THPT. Trong đó đổi mới hoạt động chuyên môn trong nhà trường phổ thông là việc làm cấp bách và công tác quản lý hoạt động chuyên môn là nhiệm vụ của người hiệu trưởng nhằm thực hiện yêu cầu của Ngành nhưng cũng là việc cần thực hiện đối với đội ngũ sư phạm trong nhà trường... Đồng thời đã khảo sát, phân tích thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn tại các trường THPT huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Từ đó, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan được chỉ ra...vi
dc.format.extent130 tr.-
dc.language.isovivi
dc.subjectTổ chuyên môn -- Quản lývi
dc.subjectGiáo dục phổ thông -- Quản lývi
dc.subject.ddc373.1-
dc.titleQuản lý hoạt động của tổ chuyên môn các trường trung học phổ thông huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Địnhvi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licMA-Đ-
dc.description.degreeQuản lý giáo dụcvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dụcvi
Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 05050002600.pdf
  • Size : 920,97 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐinh, Việt Hòa-
  dc.contributor.authorMai, Quảng Đại-
  dc.date.accessioned2020-03-20T03:40:38Z-
  dc.date.available2020-03-20T03:40:38Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationMai, Q. Đ. (2016). Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn các trường trung học phổ thông huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode60 14 01 14-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73194-
  dc.description.abstractLuận văn đã hệ thống hóa được những vấn đề cơ bản và xác định được các yêu cầu đối với tổ chuyên môn trong giai đoạn hiện nay ở các trường THPT. Trong đó đổi mới hoạt động chuyên môn trong nhà trường phổ thông là việc làm cấp bách và công tác quản lý hoạt động chuyên môn là nhiệm vụ của người hiệu trưởng nhằm thực hiện yêu cầu của Ngành nhưng cũng là việc cần thực hiện đối với đội ngũ sư phạm trong nhà trường... Đồng thời đã khảo sát, phân tích thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn tại các trường THPT huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Từ đó, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan được chỉ ra...vi
  dc.format.extent130 tr.-
  dc.language.isovivi
  dc.subjectTổ chuyên môn -- Quản lývi
  dc.subjectGiáo dục phổ thông -- Quản lývi
  dc.subject.ddc373.1-
  dc.titleQuản lý hoạt động của tổ chuyên môn các trường trung học phổ thông huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Địnhvi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licMA-Đ-
  dc.description.degreeQuản lý giáo dụcvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dụcvi
  Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 05050002600.pdf
  • Size : 920,97 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :