Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hàm Giá-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Hạnh-
dc.date.accessioned2020-03-20T14:49:38Z-
dc.date.available2020-03-20T14:49:38Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationNguyễn, T. H. H. (2010). Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông ở tỉnh Hải Dương hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode602280-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73260-
dc.description.abstractPhân tích vai trò, ý nghĩa của giáo dục đạo đức cho học sinh Trung học phổ thông (THPT), những nhân tố tác động tới quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh THPT hiện nay. Đánh giá tình hình giáo dục đạo đức trong các trường THPT ở tỉnh Hải Dương. Đề xuất một số giải pháp cơ bản, khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông, đặc biệt là học sinh THPT phù hợp với hoàn cảnh và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nayvi
dc.format.extent114 tr.-
dc.language.isovivi
dc.subjectTriết họcvi
dc.subjectGiáo dục đạo đứcvi
dc.subjectHọc sinh phổ thôngvi
dc.subject.ddc170-
dc.titleVấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông ở tỉnh Hải Dương hiện nayvi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licNG-H-
dc.description.degreeTriết họcvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trung tâm Đào tạo, Bồi dường giảng viên lý luận chính trịvi
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050000204_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,22 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hàm Giá-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Hạnh-
  dc.date.accessioned2020-03-20T14:49:38Z-
  dc.date.available2020-03-20T14:49:38Z-
  dc.date.issued2010-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. H. H. (2010). Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông ở tỉnh Hải Dương hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode602280-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73260-
  dc.description.abstractPhân tích vai trò, ý nghĩa của giáo dục đạo đức cho học sinh Trung học phổ thông (THPT), những nhân tố tác động tới quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh THPT hiện nay. Đánh giá tình hình giáo dục đạo đức trong các trường THPT ở tỉnh Hải Dương. Đề xuất một số giải pháp cơ bản, khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông, đặc biệt là học sinh THPT phù hợp với hoàn cảnh và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nayvi
  dc.format.extent114 tr.-
  dc.language.isovivi
  dc.subjectTriết họcvi
  dc.subjectGiáo dục đạo đứcvi
  dc.subjectHọc sinh phổ thôngvi
  dc.subject.ddc170-
  dc.titleVấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông ở tỉnh Hải Dương hiện nayvi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licNG-H-
  dc.description.degreeTriết họcvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trung tâm Đào tạo, Bồi dường giảng viên lý luận chính trịvi
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050000204_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,22 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :