Ứng dụng kim cương nhân tạo làm vật liệu tản nhiệt cho các linh kiện điện tử công suất

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73284Ứng dụng kim cương nhân tạo làm vật liệu tản nhiệt cho các linh kiện điện tử công suất

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73284