Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.editorĐặng, Quang Huy
dc.date.accessioned2020-03-23T04:04:17Z-
dc.date.available2020-03-23T04:04:17Z-
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73451-
dc.description.abstractTrên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và những kinh nghiệm rút ra từ thực tế đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường THCN tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình một cách khoa học, hệ thống và cập nhật những kiến thức thực tiễn phù hợp với dối tượng học sinh THCN Hà Nội…
dc.format.extent274 tr.
dc.language.isovi
dc.publisherHà Nội
dc.subjectGiáo trình; Bồi dưỡng; Công nghệ thông tin; Cán bộ quản lý; Trường học
dc.subject.ddc37112011
dc.titleGiáo trình Bồi dưỡng về công nghệ thông tin cho cán bộ quản lý trường học
dc.typeBook
Appears in Collections:Khoa học xã hội và hành vi


 • BS19_0157.pdf
  • Size : 30,33 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.editorĐặng, Quang Huy
  dc.date.accessioned2020-03-23T04:04:17Z-
  dc.date.available2020-03-23T04:04:17Z-
  dc.date.issued2007
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73451-
  dc.description.abstractTrên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và những kinh nghiệm rút ra từ thực tế đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường THCN tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình một cách khoa học, hệ thống và cập nhật những kiến thức thực tiễn phù hợp với dối tượng học sinh THCN Hà Nội…
  dc.format.extent274 tr.
  dc.language.isovi
  dc.publisherHà Nội
  dc.subjectGiáo trình; Bồi dưỡng; Công nghệ thông tin; Cán bộ quản lý; Trường học
  dc.subject.ddc37112011
  dc.titleGiáo trình Bồi dưỡng về công nghệ thông tin cho cán bộ quản lý trường học
  dc.typeBook
  Appears in Collections:Khoa học xã hội và hành vi


 • BS19_0157.pdf
  • Size : 30,33 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :