Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-03-23T04:06:09Z-
dc.date.available2020-03-23T04:06:09Z-
dc.date.issued2002
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73505-
dc.description.abstractTừ điển bách khoa Việt Nam có thể coi là một công trình văn hóa khoa học lớn của Việt Nam hiện nay. Thành công này gắn liền với sự quan tâm của Bộ Chính trị; với công lao đạt nền móng đầu tiên của cố chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Phạm Văn Đồng, sự chỉ đạo của Chính phủ; sự đóng góp nhiệt tình của các cơ quan, viện, trường, của nhiều nhà khoa học, nhà hoạt động trong các ngành, các lĩnh vực khác nhau. Từ điển có mục đích giới thiệu những tri thức cơ bản nhất về đất nước con người, lịch sử xã hội, văn hoá, khoa học, công nghệ Việt Nam xưa và nay; giới thiệu những tri thức vốn hoá, khoa học, kĩ thuật của thế giới, chú ý những tri thức cần cho độc giả Việt Nam. Những tri thức đó góp phần tích cực phục vụ sự nghiệp cách mạng Việt Nam.....
dc.format.extent1080 tr.
dc.language.isovi
dc.publisherTừ điển Bách Khoa
dc.subjectTừ điển; Bách khoa; Việt Nam
dc.subject.ddc30
dc.titleTừ Điển Bách khoa Việt Nam 2
dc.typeBook
Appears in Collections:Khoa học xã hội và hành vi


 • BS19_0303.pdf
  • Size : 174,48 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.date.accessioned2020-03-23T04:06:09Z-
  dc.date.available2020-03-23T04:06:09Z-
  dc.date.issued2002
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73505-
  dc.description.abstractTừ điển bách khoa Việt Nam có thể coi là một công trình văn hóa khoa học lớn của Việt Nam hiện nay. Thành công này gắn liền với sự quan tâm của Bộ Chính trị; với công lao đạt nền móng đầu tiên của cố chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Phạm Văn Đồng, sự chỉ đạo của Chính phủ; sự đóng góp nhiệt tình của các cơ quan, viện, trường, của nhiều nhà khoa học, nhà hoạt động trong các ngành, các lĩnh vực khác nhau. Từ điển có mục đích giới thiệu những tri thức cơ bản nhất về đất nước con người, lịch sử xã hội, văn hoá, khoa học, công nghệ Việt Nam xưa và nay; giới thiệu những tri thức vốn hoá, khoa học, kĩ thuật của thế giới, chú ý những tri thức cần cho độc giả Việt Nam. Những tri thức đó góp phần tích cực phục vụ sự nghiệp cách mạng Việt Nam.....
  dc.format.extent1080 tr.
  dc.language.isovi
  dc.publisherTừ điển Bách Khoa
  dc.subjectTừ điển; Bách khoa; Việt Nam
  dc.subject.ddc30
  dc.titleTừ Điển Bách khoa Việt Nam 2
  dc.typeBook
  Appears in Collections:Khoa học xã hội và hành vi


 • BS19_0303.pdf
  • Size : 174,48 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :